​​

Intensiv magnetisk stimulation behandler terapiresistent depression

​Cirka halvdelen af patienter med depression, som får 5 dages intensiv behandling med magnetisk stimulation, er uden depression i op til 4 uger. Behandlingen kræver ikke narkose og har en skånsom bivirkningsprofil.

Konklusionerne er fra en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i American Journal of Psychiatry.

Transkraniel magnetisk stimulation (TMS) er en behandlingsform, som anvender magnetiske felter til at stimulere celler i hjernen. TMS er godkendt til behandling af depression, og gives typisk en gang dagligt i løbet af nogle uger. Behandlingen er smertefri og har en skånsom bivirkningsprofil.

I nuværende studie afprøvede forskerne fra Stanford University, Palo Alto, Californien, en intensiveret TMS, hvor behandlingen gives i korte sessioner (få minutter) 10 gange dagligt med 50 minutter mellem hver behandling.

Forskerne rekrutterede 32 patienter med moderat til svær behandlingsresistent depression. De blev randomiseret til enten intensiv TMS-behandling eller placebo i fem dage.

En uge efter behandlingsstart havde 57,1% af patienterne i TMS-gruppen opnået remission (defineret som score på Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale på 10 eller mindre), mod ingen i kontrolgruppen. Efter 4 uger var 46,2% af patienterne i TMS-behandling fortsat i remission, mod ingen i kontrolgruppen.

Vurderingen af effekten på gennemsnitlig scores ved de anvendte depressionsskalaer var ligeledes signifikant bedre i TMS-gruppen.

Der var ingen alvorlige bivirkninger. Den eneste bivirkning, som var tæt på at være signifikant hyppigere i TMS-gruppen var hovedpine – og i alle tilfælde kunne det behandles med håndkøbsmedicin.

Forfatterne konkluderer, at behandlingen er effektiv, men at flere undersøgelser er nødvendige for at afklare hvor længe effekten varer.


Redaktør