​​

Intensiv magnetisk stimulation virker mod selvmordstanker

​Behandling med transkraniel magnetisk stimulation (TMS) 3 gange dagligt i løbet af 3 dage er effektiv til at lindre selvmordstanker hos personer med depression, angst, PTSD eller misbrug.

Konklusionen er fra en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet klinisk undersøgelse publiceret i Journal of ECT.
 
Ifølge førsteforfatteren Christopher Hine​s har det meste af den selvmordsrelaterede forskning fokuseret på risikofaktorer og forebyggelse.
 
”Der har været meget mindre opmærksomhed på udviklingen af nye behandlinger til patienter med selvmordstanker, og til dem, som for nylig har forsøgt selvmord”, skriver han.
 
I studiet rekrutterede forskerne 120 militærpersoner med akutte selvmordstanker, målt ved hjælp af Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS). Alle havde en score på 3 eller mere (cutoff for aktive selvmordstanker).
 
Der var ingen psykiatriske diagnoser som inklusionskriterie, men ved undersøgelsens start havde de fleste (67%) en depressionsdiagnose, og mange havde også angst, PTSD, misbrug eller en somatisk diagnose (postcommotiosyndrom). Skizofreni og borderline personlighedsforstyrrelse var nogle af eksklusionskriterierne. Mindst 90% havde været i psykofarmakologisk behandling.
 
Patienterne var i gennemsnit 28 år gamle, og de fleste (72%) var mænd. Deres score ved Beck Scale for Suicidal Ideation - current (SSI-C, primært effektmål) var i gennemsnit 5,2 (SSI-C på 3 eller mere er associeret med en 7-dobling af selvmordsrisikoen).
 
De blev randomiseret til enten 3 TMS-sessioner dagligt eller til placebo-behandling i 3 dage.
 
Deltagerne i både TMS-gruppen og i placebo-gruppen oplevede lindring af selvmordstankerne i løbet af de 3 dage, men effekten blandt dem, der fik TMS var signifikant større. Deres SSI-C score faldt til under 3 og forblev under 3 i hele behandlingsperioden, mens SSI-C scores i kontrolgruppen hele tiden forblev over 3.
 
Efter 6 måneder var effekten dog aftaget.
 
Forskerne vurderer, at mere forskning er nødvendig for at afklare, hvorvidt behandling i længere tid kan vedligeholde effekten mod selvmordstanker.


Redaktør