Internetbaseret terapi er effektiv mod OCD

Kognitiv terapi via internettet er effektiv til behandling af obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD) hos voksne, og effekten varer flere måneder efter behandlingen er afsluttet.

​​​

Det fremgår af den første randomiserede undersøgelse, der har vurderet denne teknik til behandling af sygdommen, ifølge forfatterne.​​

Resultaterne blev publiceret i Psychological Medicine.​

”Kognitiv adfærdsterapi er en effektiv behandling mod OCD, men den er ikke så tilgængelig”, skriver førsteforfatteren Erik Andersson, fra Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, i Sverige.​

I studiet blev der rekrutteret 101 voksne patienter med OCD. De blev randomiseret til enten internetbaseret kognitiv terapi (interventionsgruppen) eller en kontrolgruppe.​​

Interventionen bestod af konventionel kognitiv terapi mod OCD i 10 uger via internet (emnerne dækkede blandt andet psykoedukation, kognitiv restrukturering og et relaps interventionsprogram). Deltagerne i kontrolgruppen modtog online støtteterapi.​​

I perioden oplevede patienterne i interventionsgruppen en stærkt signifikant bedring i symptomerne i forhold til patienterne i kontrolgruppen, således at deres sygdomssværhedsgrad, målt ved den validerede skala Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (YBOCS), faldt fra 21,4 til 12,9, mens der i kontrolgruppen skete en reduktion fra 20,8 til 18,9.​​

Andelen af patienter, der havde en klinisk betydningsfuld bedring var også signifikant højere (60% vs. 6%).​

Fire måneder efter behandlingens afslutning var den kliniske effekt stadig signifikant bedre i interventionsgruppen.​​

Forskerne påpeger endvidere, at interventionen i gennemsnit kun krævede 129 minutter af terapeuternes tid per patient, hvilket svarer til en femtedel af den tid, en terapeut bruger på en konventionel kognitiv terapi mod samme sygdom.​​

På trods af de positive resultater, konkluderer forskerne, at behandlingseffekten bør bekræftes med nye undersøgelser – blandt andet en, der sammenligner konventionel kognitiv terapi med internetbaseret kognitiv terapi mod OCD.

Redaktør