Interpersonel terapi i grupper lindrer depressive symptomer hos mødre

​Et forløb med 12 gruppesessioner for mødre med depressive symptomer reducerer sværhedsgraden af symptomerne hos kvinder med små børn. Den signifikante effekt varer op til 6 måneder.

​Konklusionen er fra en artikel publiceret i Journal of Affective Disorders

Ifølge førsteforfatteren Ferol Mennen, fra University of Southern California i Los Angeles, findes der evidens for, at børn, hvis mødre har depression, har en række problemer i deres udvikling, samt for, at bedring af moderens depression kan have en positiv effekt på barnet.

Den negative påvirkning kan ske, selv hvis moderens depressive symptomer ikke er tilstrækkelige til at opfylde kriterierne for en depressionsdiagnose, skriver forfatteren. "Depressive symptomer, som ikke er svære nok til at opfylde kriterierne for en psykiatrisk diagnose har fortsat en påvirkning på mødrenes liv og børnenes udvikling".

Studiet var en cluster randomiseret undersøgelse, hvor behandlingscentrene, i stedet for deltagerne, blev randomiseret. I projektet deltog 25 centre, som yder behandling og støtte til mødre fra lavindkomsthjem. I alt blev 13 af centrene randomiseret til interventionen, mens de resterende blev allokeret til kontrolgruppen.

Forskerne screenede mødre med depressive symptomer ved hjælp af Center for Epidemiology Studies Depression Scale Short Form (CES-D Short Form). Alle som havde milde eller moderate depressive symptomer blev inviteret til at deltage i studiet. Alle som havde symptomer nok til, at der var mistanke om depression, blev viderehenvist til udredning og eventuel behandling.

I alt rekrutterede de 119 mødre. De var i gennemsnit 33 år gamle.

Mødrene i interventionsgruppen modtog et gruppeforløb på 12 sessioner med interpersonel terapi, mens mødrene i kontrolgruppen fortsatte med vanlig behandling.

Efter 3 måneder oplevede kvinderne i interventionsgruppen et signifikant fald i sværhedsgraden af depressive symptomer i forhold til kvinderne i kontrolgruppen. Efter yderligere 3 måneder oplevede de yderligere lindring af de depressive symptomer.

Ifølge forfatterne var interpersonel terapi i grupper meget effektiv i denne befolkningsgruppe.


Redaktør