​​

Intravenøs ketamin fører til hurtig remission af selvmordstanker

​Effekten er mest robust hos personer med bipolar lidelse. Hos personer med unipolar depression, hvor placeboeffekten var høj, opnåede ketamin ikke en statistisk signifikant effekt. Lindring af "psykiske smerter" kan muligvis forklare effekten.

Konklusionerne er fra en randomiseret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i British Medical Journal.

Ifølge førsteforfatteren Mocrane Abbar, fra University of Montpellier i Nîmes, Frankrig, dør 700.000 mennesker hvert år af selvmord på verdensplan, og selvmord er den andenstørste årsag til død blandt unge og unge voksne.

Tidligere resultater har ifølge forfatterne vist, at ketamin har en hurtig effekt på depressive symptomer og selvmordstanker, men at de har en række begrænsninger.

"Selvmordsrisikoen blev tit målt på en uhensigtsmæssig måde, for eksempel med en enkelt item på en depressionsskala", skriver han. Derudover vurderede man, hvorvidt ketamin førte til respons, det vil sige lindring af symptomer, i stedet for remission, og de fleste undersøgelser var begrænsede til patienter med unipolar depression.

I nuværende studie rekrutterede forskerne 156 indlagte patienter med selvmordstanker. De havde enten unipolar depression (n = 56), bipolar depression (n = 52) eller andre psykiatriske diagnoser (n = 48), dog ikke skizofreni eller aktivt misbrug i den forudgående måned.

Ved rekrutteringen blev der vurderet psykiatriske symptomer og mere specifikt depressive symptomer, selvmordstanker og psykiske smerter ved hjælp af blandt andet Columbia suicide severity rating scale, Beck hopelessness scale, physical og psychological pain-visual analogue scale.

Deltagerne blev derefter randomiseret til enten to ketamin infusioner eller placebo med 24 timers interval.

Efter 3 dage nåede flere patienter i ketamingruppen fuld remission af selvmordstanker (primært effektmål) end i kontrolgruppen (63,0% vs. 31,6%; odds ratio 3,7 (CI 1,9-7,3; p < 0,001)).

Effekten var mest udtalt blandt deltagerne med bipolar lidelse (84,6% vs. 28%; odds ratio 14,1). Blandt patienterne med depression var forskellen (42,3% vs. 35,7%) ikke statistisk signifikant, mens forskellen i den sidste gruppe (61,9% vs. 30,8%) var på grænsen til den statistiske signifikans.

Der var ingen alvorlige bivirkninger, herunder ingen fremprovokerede maniske episoder hos deltagerne med bipolar lidelse.

De statistiske analyser peger på, at lindring af psykiske smerter, som målt ved hjælp af de anvendte instrumenter, muligvis kan forklare ketamins effekt på selvmordstanker.

I undersøgelsens periode forsøgte 8,2% af de ketamin-behandlede patienter og 9,8% af deltagerne i kontrolgruppen selvmord, herunder en med dødeligt udfald. Blandt de patienter som forsøgte selvmord, og som havde fået ketamin, havde ingen en god respons i de første 3 dage.

Forfatterne konkluderer, at intravenøs ketamin har en hurtig og klar effekt hos selvmordstruede patienter.


Redaktør