Kardiovaskulær mortalitet uden forudgående diagnose er højere hos patienter med skizofreni og bipolar lidelse

​Mænd og kvinder med skizofreni samt kvinder med bipolar lidelse har øget risiko for at have en udiagnosticeret kardiovaskulær sygdom inden de dør, som følge af en kardiovaskulær sygdom, end personer i baggrundsbefolkningen. Dette på trods af kontakt med somatiske læger i perioden inden de døde.

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Acta Psychiatrica Scandinavica.

Ifølge førsteforfatteren Ina Heiberg, fra Center for Clinical Documentation and Evaluation, i Tromsø, Norge, tilskriver man den øgede kardiovaskulære mortalitet, hos personer med svære psykiske sygdomme, livstilsfaktorer, såsom uhensigtsmæssig kost og rygning, samt de metaboliske bivirkninger af antipsykotisk medicin.

"Men der er bekymringer over, at underdiagnosticering og forsinket behandling også medvirker til den øgede kardiovaskulære mortalitet hos personer med svær psykisk sygdom", skriver forfatteren.

Ved hjælp af landsdækkende registre identificerede forskerne alle de personer, der døde som følge af kardiovaskulær sygdom i Norge mellem 2011 og 2016. Der var i alt 72.451 personer, hvoraf 814 havde skizofreni og 673 havde bipolar sygdom.

Der var ingen forskelle grupperne imellem i forhold til årsager til mortaliteten. Iskæmisk hjertesygdom var den hyppigste årsag til mortalitet i alle grupper (40%).

Blandt de personer med skizofreni, som døde af kardiovaskulær sygdom var 23% uden kendt kardiovaskulær diagnose, mod 17% i bipolar-gruppen og 11% hos personer uden psykisk sygdom.

Efter at forskerne tog højde for en række faktorer, som også kan påvirke mortaliteten, fandt de, at personer med skizofreni havde en 66% højere risiko for at have en udiagnosticeret kardiovaskulær sygdom, inden de døde af kardiovaskulære årsager, i forhold til baggrundsbefolkningen.

Kvinder med bipolar sygdom havde en tilsvarende risiko på 38%, mens mænd med bipolar sygdom ikke havde en øget risiko.

Forskerne konkluderer, at en skizofreni- eller bipolardiagnose bør udløse øget monitorering for kardiovaskulær sygdom. 


Redaktør