Ketamin lindrer symptomer hos patienter med PTSD og depression

​Seks infusioner med ketamin i løbet af to uger lindrer symptomerne hos patienter med PTSD og samtidig behandlingsresistent depression. Effekten varer tre til seks uger efter behandlingsophør.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Sophia Albott, fra University of Minnesota, Minneapolis, har flere undersøgelser peget på, at flere ketamininfusioner i løbet af et behandlingsforløb har en længerevarende effekt end en enkelt ketamininfusion.

Forfatteren påpeger også, at en nylig randomiseret dobbeltblindet undersøgelse har vist, at en enkelt ketamininfusion er virksom mod PTSD, men at effekten er relativt kortvarig.

"Men ingen studier har undersøgt effekten af gentagne ketamininfusioner mod PTSD-symptomer", skriver hun.

I denne open-label undersøgelse rekrutterede forskerne 15 patienter, alle tidligere militærfolk, med både PTSD og behandlingsresistent depression (mindst to forsøg med antidepressiva i nuværende depression).

Patienterne blev behandlet med seks infusioner ketamin (0,5 mg/kg) i løbet af 2 uger. Infusionerne blev givet mandag, onsdag og fredag.

Otte uger efter behandlingsophør oplevede patienterne en statistisk signifikant og klinisk relevant lindring i symptomerne, både de depressive symptomer og PTSD-symptomerne.

PTSD-symptomerne faldt med 33 points ved PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5), hvilket blev betragtet som en stor effekt size (Cohen's d = 2,17). Remissionsraten for PTSD var 80%.

Forskerne konstaterede også en statistisk signifikant og klinisk relevant lindring på de depressive symptomer, med en gennemsnitlig reduktion på 27 points på Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale. Effekt size på 4,64. Responsraten ved depression (lindring af symptomerne på mindst 50%) var 93%.

Den gennemsnitlige tid til tilbagefald af PTSD-symptomerne efter behandlingsophør var 41 dage.

Den gennemsnitlige tid til tilbagefald af de depressive symptomer efter behandlingsophør var 20 dage.

Patienterne oplevede kortvarige (cirka 2 timer) dissociative symptomer i forbindelse med ketamininfusionerne.

Forfatterne vurderer, at større, placebokontrollerede undersøgelser er nødvendige for at bekræfte resultaterne.


Redaktør