​​​

Kirurgisk behandling af hyperparathyroidisme lindrer depressive symptomer

Den kirurgiske behandling af primær hyperparathyroidisme (en hormonsygdom), er associeret med en lindring af både depressive og angst symptomer. Angst og depression bør anerkendes som kliniske tegn på denne hormonforstyrrelse, vurderer ekspert.

Konklusionerne er publiceret i en prospektiv og kontrolleret undersøgelse publiceret i JAMA Surgery.​

Ifølge førsteforfatteren Theresia Weber, fra University Hospital, i Ulm, Tyskland, er patienterne med primær hyperparathyroidisme ofte asymptomatiske, og diagnosen stilles på baggrund af parakliniske undersøgelser.​

”Men udtrykket ’asymptomatisk hyperparathyroidisme’ er kontroversiel, fordi de kliniske symptomer på hypercalcæmi ikke er særlig specifikke”, skriver hun.​

I studiet indgik 194 patienter med primær hyperparathyroidisme og 186 kontrolpatienter (som skulle opereres på grund af thyroidea sygdom). Alle patienterne gennemgik kirurgi.​

Før operationen blev patienterne i begge grupper undersøgt for depressive og angst symptomer samt sundhedsrelateret livskvalitet. Der blev anvendt validerede spørgeskemaer (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS; Patient Health Questionnaire–9, PHQ-9; 36-Item Short Form).​​

Før kirurgien havde patienterne med hyperparathyroidisme signifikant højere depressive og angst scores end patienterne i kontrolgruppen. De havde også lavere livskvalitet scores. ​​

Efter kirurgien forsvandt hyperparathyroidismen hos stort set alle patienter (98%).​

Forskerne vurderede patienterne igen 12 måneder efter kirurgien. I forhold til før operationen havde patienterne med primær hyperparathyroidisme signifikant lavere scores på både angst og depression - blandt andet en halvering af forekomsten af selvmordstanker. Der skete også en signifikant bedring i livskvaliteten.​

Blandt kontrolpatienterne var der ingen forskel på de psykiske symptomer i forhold til før operationen.​

”Parathyroidektomi synes at have ført til en vedvarende og signifikant reduktion i sværhedsgraden af depressionen og angsten”, konkluderer forfatterne.​​

Ifølge dem kan biokemiske ændringer muligvis forklare forekomsten af psykiske symptomer i denne patientgruppe, men ændringer i blodforsyningen kan også være medvirkende.​

”Det er på tide at anerkende disse [psykiske] symptomer som en del af de kliniske fund ved primær hyperparathyroidisme”, skriver Janice Pasieka, fra University of Calgary, Canada, i en ledsagende kommentar.

Redaktør