Klinisk vejledning har begrænset påvirkning på ordination af antidepressiva

​Klinisk vejledning og kvalitetsmål til praktiserende læger er associeret med færre ordinationer af antidepressiva til patienter, der får en depression for første gang. Men samtidig sker der en stigning af ordinationer til patienter, der har tilbagevendende depressioner – således at det overordnede ordinationsmønster ikke er ændret væsentligt.​​

Konklusionen er fra en artikel publiceret i Journal of Affective Disorders.

Ifølge førsteforfatteren Tony Kendrick, fra University of Southampton, Storbritannien, er forbruget af antidepressiva fordoblet i vestlige lande i perioden fra 2003 til 2013.

"I Storbritannien er de fleste antidepressiva ordineret af praktiserende læger, som er blevet beskyldt for at overdiagnosticere og overbehandle depression", skriver han.

Ifølge ham har tidligere undersøgelser vist, at stigningen i brugen af antidepressiva kan være forbundet med længere behandlingsperioder frem for et større antal patienter, der starter behandling.

I 2004 har National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) i en klinisk vejledning frarådet brug af antidepressiva ved lette depressioner, og i 2006 blev der indført et kvalitetsmål, der kræver psykometrisk vurdering af depressioner.

Før disse to tiltag fik 73% af personer med en førstegangs depression ordineret antidepressiv medicin. I de efterfølgende år er der sket en gradvis reduktion på andelen af patienter, der fik medicin – ned til 61% i 2012.

Forskerne fandt dog, at andelen af patienter, der fik antidepressiva på grund af tilbagevendende depressioner steg fra 74% i 2003 til 78% i 2012. "De overordnede rater af ordination forblev omkring de 70%", skriver forskerne.

Forskerne fandt endvidere, at antallet af ordinationer per patient per år fordobledes fra to til fire.

De konkluderer, at kliniske vejledninger og kvalitetsmål også bør omfatte varigheden af behandling samt behandling af tilbagevendende depression.

Redaktør