Kognitiv terapi øger effekten af farmakologisk behandling – men kun ved svære depressioner

Kognitiv terapi sammen med medicinsk behandling mod depression er bedre end antidepressiv medicin alene – men den kliniske fordel ved kombinationsterapi er begrænset til patienter med svær og ikke-kronisk depression. 

​​​

Dette er hovedkonklusionen på en stor, randomiseret undersøgelse publiceret i JAMA Psychiatry.

Steven Hollon, fra Vanderbilt University, i Nashville, USA, og kollegaer fra tre centre i USA rekrutterede 452 patienter med recidiverende eller kronisk depression (kronisk depression defineres som en depressiv episode af mindst to års varighed).

Patienterne blev randomiseret til enten farmakologisk behandling eller farmakologisk behandling i kombination med kognitiv terapi. Behandlingen varede i op til 42 måneder.

Det primære effektmål var recovery – defineret som vedvarende remission i 26 sammenhængende uger (dvs. uden tilbagefald). Remission blev blandt andet defineret som en score på Hamilton depressionsskala på 8 eller mindre.

Den farmakologiske behandling kunne tilpasses de enkelte patienter og inkluderede både antidepressiv, antipsykotisk og stemningsstabiliserende medicin samt kombinationer heraf.

Den kognitive terapi bestod af 50 minutters sessioner mindst to gange om ugen i mindst to uger, samt mindst en gang om ugen mens den akutte behandling foregik; derefter mindst en gang om ugen.

I forhold til den farmakologiske behandling alene øgede kombinationsterapien raten af recovery fra 62,5% til 72,6% - en signifikant men moderat effekt. Det betyder, at kun hver tiende patient vil få en klinisk signifikant effekt af kombinationsterapi i forhold til den farmakologiske behandling alene (Number needed to treat, NNT = 10).

Der var ingen forskel på remisionsraten grupperne imellem.

Ved undergruppeanalyser fandt forskerne, at den kliniske fordel af kombinationsbehandlingen var begrænset til de patienter, der havde svær og ikke-kronisk depression. Her var recoveryraten markant højere i kombinationsgruppen (81,3% v. 51,7%), med NNT på blot 3.

Forskerne fandt også, at patienterne i kombinationsbehandling oplevede færre alvorlige bivirkninger.

Michael Thase, fra University of Pennsylvania, i Philadelphia, USA, skriver i en ledsagende leder, at det drejer sig om en af de vigtigste undersøgelser om emnet, der hidtil er gennemført – både på grund af kvaliteten, men også på grund af størrelsen og den lange opfølgningsperiode.  

Redaktør