Kognitiv terapi efter screening af gravide virker ikke

​Screening af gravide og tilbud om kognitiv terapi, hvis de har tegn på depression, angst eller PTSD er ikke bedre end vanlig opfølgning. Interventionen er desuden associeret med øget risiko for angst og depression under graviditeten samt tidligere fødsel.

​Konklusionerne er fra en randomiseret og kontrolleret undersøgelse publiceret i British Journal of Psychiatry.

Ifølge Huibert Burger, fra University Medical Centre Groningen, Holland, og kollegaer er perinatale psykiske lidelser associeret med en række negative effektmål, herunder lav fødselsvægt samt psykiske problemer og udviklingsproblemer hos barnet.

Derfor, skriver forfatterne, anbefaler en række kliniske retningslinjer universal screening for angst og depression hos alle gravide, selvom der mangler klar evidens for, at interventionen kan være gavnlig.

I studiet screenede forskerne 8.143 kvinder i starten af deres graviditet, fordelt på 118 centre i Holland. 16% af kvinderne havde positivt resultat for depression eller angst. Blandt disse, opfyldte 282 inklusionskriterierne og accepterede at deltage.

De blev randomiseret til enten at modtage eller til ikke at modtage kognitiv terapi mod angst, depression eller PTSD.

Det terapeutiske forløb bestod af 10 til 14 individuelle sessioner, hvoraf 6 til 10 af disse skulle foregå før fødslen.

Atten måneder efter fødslen fandt forskerne ingen signifikant forskel på graden af adfærds- eller emotionelle vanskeligheder hos barnet (primært effektmål).

Blandt de sekundære effektmål, som inkluderede psykiske symptomer hos kvinden før og efter fødslen, neonatale parametre samt mor-barn tilknytning, fandt forskerne heller ikke nogen signifikante forskelle grupperne imellem, bortset fra depressive og især ængstelige symptomer, som var højere midt i graviditeten hos de kvinder, der fik kognitiv terapi.

Efterfølgende analyser, begrænset til de 98 kvinder med en angstlidelse, viste, at dem der fik kognitiv terapi, fødte 1 uge tidligere end dem, der var i kontrolgruppen.

Forskerne konkluderer, at resultaterne peger i retning af, at universal screening og behandling for depression eller angst hos gravide, som ikke er hjælp-søgende, ikke er gavnligt for hverken moren eller barnet.


Redaktør