Kognitiv terapi er bedre en antipsykotika som tillægsbehandling af OCD

Målrettet kognitiv adfærdsterapi er bedre en antipsykotika hos patienter med obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD), som ikke får tilstrækkelig symptomlindring ved behandling med en serotonin genoptagelseshæmmer.

​​​

Konklusionen stammer fra en randomiseret og kontrolleret undersøgelse publiceret i JAMA Psychiatry. ​

Ifølge førsteforfatteren Helen Simpson, fra Columbia University, i New York, er det kun få patienter, der opnår tilstrækkelig symptomlindring med en serotonin genoptagelseshæmmer (selektiv eller ej).​

”Kliniske retningslinjer anbefaler tillæg af enten antipsykotika eller kognitiv terapi”, skriver hun. ”Denne artikel beskriver den første undersøgelse, så vidt vi ved, som sammenligner disse to strategier.”

Forskerne rekrutterede 100 voksne patienter med OCD, som ikke havde opnået symptomlindring på trods af behandling med en serotonin genoptagelseshæmmer i mindst 12 uger. De havde mindst moderate til svære symptomer ifølge Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS).​​

Patienterne var i behandling med blandt andet fluoxetin, sertralin, fluvoxamin.

De blev randomiseret til enten risperidon (op til 4 mg dagligt), kognitiv terapi baseret på eksponering og responsprævention (to sessioner om ugen) eller placebotabletter i otte uger. Alle fortsatte med behandlingen med serotonin genoptagelseshæmmer.​​

I perioden havde signifikant flere patienter, der blev randomiseret til kognitiv terapi en tilstrækkelig symptomlindring (Y-BOCS på 12 eller mindre) i forhold til dem, der fik risperidon (43% vs. 13%) eller placebo (5%).

Responsraterne (reduktion på mindst 25% på symptom sværhedsgrad) var også signifikant bedre blandt dem, der fik kognitiv terapi (80% vs. 23% i risperidon-gruppen vs. 15% i placebogruppen).​​

Symptomlindring i risperidon-gruppen var ikke bedre end i placebogruppen.

Bivirkningsprofilen med risperidon var som forventet. Forskerne fandt dog, at patienterne, der fik kognitiv terapi også tog på i vægt.​

De konkluderer, at OCD-patienter i medicinsk behandling uden tilstrækkelig symptomlindring bør tilbydes kognitiv terapi baseret på eksponering og responsprævention inden de tilbydes behandling med antipsykotika.

Redaktør