Kognitiv terapi forebygger ikke tilbagefald af depression

​En stor randomiseret klinisk undersøgelse viser at vedligeholdelsesbehandling med antidepressiv medicin, men ikke tidligere behandling med kognitiv terapi, er associeret med lavere risiko for nye depressive episoder.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i JAMA Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Robert DeRubeis, fra University of Pennsylvania i Philadelphia, har en række undersøgelser peget på, at kognitiv terapi havde en forebyggende effekt mod tilbagefald af depression efter det kognitive terapiforløb var afsluttet.

I nuværende studie rekrutterede forskerne initialt 452 personer med depression og randomiserede dem til enten behandling med antidepressiv medicin alene eller til kombineret antidepressiv behandling og kognitiv terapi. Resultaterne, som allerede er publiceret, viser, at kombinationsbehandling er mere effektivt. Oplysninger om artiklen kan læses via et link på denne side.

I alt oplevede 292 patienter længerevarende remission. De blev derefter randomiseret til enten at fortsætte med vedligeholdelsesbehandling med antidepressiv medicin eller til ophør af medicinsk behandling. I denne fase fik de ikke kognitiv terapi.

Patienterne blev fulgt i 3 år.

I perioden oplevede de patienter, der fortsatte med antidepressiv medicin lavere risiko for tilbagefald i forhold til dem, der stoppede med behandlingen, uanset om patienterne i den første fase af undersøgelsen havde fået antidepressiv medicin alene eller antidepressiv medicin i kombination med kognitiv terapi.

Blandt dem, der kun fik antidepressiv medicin i studiets første fase, var andelen af patienter, der fortsatte med antidepressiv medicin og fik tilbagefald 48,5%, signifikant lavere end de 74,8% i gruppen, der stoppede med vedligeholdelses antidepressiv medicin.

Blandt dem, der fik kombinationsbehandling i studiets første fase, var andelen af patienter, der fortsatte med antidepressiv medicin og fik tilbagefald også 48,5%, signifikant lavere end de 76,7% i gruppen, der stoppede med vedligeholdelses antidepressiv medicin.

"Vedligeholdelsesbehandling med antidepressiv medicin, men ikke tidligere behandling med kognitiv terapi, er associeret med lavere risiko for nye depressive episoder", konkluderer forfatterne.Redaktør