​​​

Kognitiv terapi lindrer symptomer hos børn i medicinsk behandling mod OCD

​Kognitiv adfærdsterapi giver en yderligere lindring i symptomer, hos børn og unge, som har en utilstrækkelig virkning af behandling med en selektiv serotoningenoptagshæmmer (SSRI) mod obsessive-kompulsive symptomer (OCD).
Konklusionen er fra en artikel fra Journal of the American Medical Association (JAMA).

Ifølge førsteforfatteren Martin Franklin, fra University of Pennsylvania, i Philadelphia, er kognitiv terapi hos patienter, der ikke har haft fuld virkning af SSRI, ikke tidligere blevet testet på børn og unge, kun på voksne patienter. ​

I studiet – Pediatric OCD Treatment Study II (POTS II) – blev der rekrutteret 124 patienter. De havde alle OCD symptomer svarende til 16 eller mere ved Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS). Patienterne havde været i behandling med en SSRI i gennemsnitligt 11 uger. ​​

Studiet var åbent, men de personer, der vurderede patienternes symptomer var blindede for hvilken behandling, det enkelte barn fik. ​​

Patienterne blev randomiseret til enten fortsat medicin alene; medicin og vejledning omkring kognitiv terapi (syv samtaler; kontrolgruppe); eller medicin og kognitiv terapi (14 sessioner). ​

Efter 12 uger havde 68,6% af børnene i kognitiv terapi-gruppen en bedring på CY-BOCS på mindst 30% (primært effektmål), signifikant mere end i de to andre grupper (30,0% af børnene i medicingruppen og 34,0% af børnene i gruppen, der fik vejledningssamtaler omkring kognitiv terapi). ​​

Der var ingen sig​nifikant forskel på de to kontrolgrupper. ​

Et tidligere studie – POTS I – havde i forvejen vist, at den akutte kombinationsbehandling med SSRI og kognitiv terapi er mere effektivt end monoterapi med SSRI.​

Forfatterne konkluderer derfor, at kombinationsbehandling er mere effektivt både som initial behandling og som tilføjelse (augmentationsbehandling) hos børn og unge med OCD. ​

Der var ingen signifikant forskel på bivirkninger grupperne imellem.

Redaktør