Kognitiv terapi mod bulimi er bedre end psykoanalytisk terapi

Fem måneders målrettet kognitiv adfærdsterapi mod bulimi er mere effektivt end et toårigt psykoanalytisk forløb – selv flere måneder efter behandlingsophør af den kognitive intervention. Det konkluderer en ny dansk randomiseret undersøgelse.

​​​

Resultaterne blev publiceret i American Journal of Psychiatry.​​

Ifølge førsteforfatteren Stig Poulsen, fra Københavns Universitet, var tanken bag undersøgelsen at demonstrere, at en nyudviklet psykoanalytisk terapitilgang målrettet patienter med bulimi var mere effektiv end kognitiv terapi mod bulimi.​​

I undersøgelsen indgik 70 patienter med bulimi. De blev randomiseret til enten ugentlige sessioner af psykoanalytisk terapi over to år eller 20 sessioner kognitiv terapi over fem måneder.​

Patienterne blev vurderet ved hjælp af et valideret instrument, Eating Disorder Examination.​

Efter fem måneders behandling havde 42% af patienterne i kognitiv terapi gruppen ikke længere episoder af overspisning og opkastninger – andelen var signifikant højere end de 6% blandt patienterne i psykoanalytisk terapi gruppen (odds ratio: 13,40).​

Efter to år – det vil sige, ved afslutningen af det psykoanalytiske forløb og flere måneder efter afslutningen af det kognitive forløb – var der stadig signifikant flere patienter i kognitiv terapi gruppen uden overspisninger og opkastninger (44% vs. 15%; odds ratio: 4,34).​​

”På trods af den markante forskel på antallet af behandlingssessioner og på behandlingsvarigheden, var kognitiv terapi mere effektivt til at lindre overspisninger og opkastninger”, konkluderer forskerne.

Redaktør