Kognitiv terapi mod depression i gruppe, via telefon eller internet er lige så effektivt som individuel terapi

​Individuel kognitiv terapi, gruppebaseret kognitiv terapi, telefonbaseret kognitiv terapi og terapeutvejledt selvhjælps kognitiv terapi er lige effektive mod depression, og alle er bedre end ingen behandling eller selvhjælps kognitiv terapi uden vejledning fra en terapeut.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i JAMA Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Pim Cuijpers, fra Vrije Universiteit Amsterdam, i Holland, og kollegaer, har tidligere metaanalyser sammenlignet diverse terapiformer mod depression, men kun parvis.

"Det er kun ved en netværksmetaanalyse, at vi kan undersøge alle terapiformater samtidig i en samlet analyse", skriver forfatteren.

I artiklen indsamlede forskerne data fra 155 randomiserede kliniske undersøgelser, hvor en form for kognitiv terapi mod depression blev sammenlignet med en kontrol intervention (typisk treatment as usual, venteliste eller placebo medicin).

Undersøgelserne vurderede effekten af fem terapiformer: individuelt baseret kognitiv terapi, gruppebaseret kognitiv terapi, telefonadministreret kognitiv terapi, terapeutvejledt selvhjælps kognitiv terapi og selvhjælps kognitiv terapi uden støtte fra en terapeut. Undersøgelserne omfattede i alt 15.191 deltagere.

Forskerne fandt, at de første 4 terapiformer var lige effektive, og alle signifikant mere effektive end både kontrolinterventioner (venteliste eller treatment as usual) og selvhjælps kognitiv terapi uden støtte fra en terapeut.

Forskerne vurderede desuden, hvor acceptable de diverse terapiformer var. Dette blev gjort ved at undersøge, hvor ofte patienterne ophørte med terapien før tid (dropout rate).

Telefonadministreret kognitiv terapi var den mest acceptable terapiform, efterfulgt af individuel terapi, gruppeterapi og selvhjælps kognitiv terapi uden støtte fra en terapeut. "Terapeutvejledt selvhjælps kognitiv terapi klarede sig betydeligt dårligere end andre terapiformer", skriver forfatterne.

Forfatterne konkluderer, at kognitiv gruppeterapi, telefonbaseret kognitiv terapi og terapeutvejledt selvhjælps kognitiv terapi kan være alternativer til individuel kognitiv terapi, men de observerer at terapeutvejledt selvhjælps kognitiv terapi kan være mindre acceptabel end de første to behandlingsformer. 


Redaktør