​​​

Kognitiv terapi øger effektiviteten af antidepressiva i almen praksis

Patienter i almen praksis, som ikke responderer på antidepressiva, har en dobbelt så stor chance for en lindring af symptomerne, hvis de også får kognitiv terapi.

Konklusionen er fra en stor randomiseret undersøgelse publiceret i Lancet.​

Ifølge Nicola Wiles, fra University of Bristol, Storbritannien, drejer det sig om den første store randomiserede undersøgelse, der vurderer kognitiv terapis virkning som tillægsbehandling hos patienter, der er i antidepressiv behandling og hvis symptomer ikke er aftaget med behandlingen.​

”De [andre store undersøgelser] vurderede alternative behandlinger hos personer, der ikke responderede på behandlingen med antidepressiva”, skriver forfatteren.​​

I studiet blev der rekrutteret 469 patienter (18 til 75 år) fra 73 britiske centre. De havde alle været i behandling i mindst seks uger med et antidepressivum, uden at symptomerne aftog tilstrækkeligt (Beck Depression Inventory [BDI] på mindst 14).​​

Patienterne blev randomiseret til at fortsætte med vanlig behandling eller vanlig behandling sammen med kognitiv terapi.

Kognitiv terapi bestod af 12 individuelle sessioner (med mulighed for at udvide til op til 18 sessioner). Elleve terapeuter fra tre centre stod for behandlingerne.

Der var ingen terapeutiske restriktioner for patienterne i kontrolgruppen – de kunne blandt andet også henvises til kognitiv terapi.

Patienterne i interventionsgruppen fik terapi i gennemsnitlig seks måneder. I perioden opnåede 46% af dem en respons (halvering af depressions sværhedsgrad målt ved BDI). I kontrolgruppen havde kun 22% af patienterne en respons (odds ratio: 3,26; CI 2,10-5,06). Dette svarer til et number needed to treat på fire.

Efter 12 måneder var forskellen fortsat signifikant: 55% vs. 31% havde respons, mens 40% vs. 18% opnåede remission (odds ratio: 2,89 hhv. 2,74).

​Forfatterne vurderer endvidere, at resultaterne kan generaliseres til mange patientgrupper, idet undersøgelsen inkluderede en meget heterogen patientgruppe.

Redaktør