​​​

Kolesterolkoncentration associeres med kognition hos skizofrene

​Kognitivfunktionen hos skizofrene patienter, som er under behandling med antipsykotika, er associeret med kolesterolkoncentrationen: jo højere det totale kolesteroltal, jo bedre er kognitionen.

Konklusionen er fra en randomiseret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i Schizophrenia Research.

Ifølge førsteforfatteren Menahem Krakowski, fra Nathan Kline Institute for Psychiatric Research, i Orangeburg, New York, er det velkendt, at lavere koncentrationer af totalkolesterol er forbundet med dårlige kognitive funktioner hos dyr og mennesker.

Endvidere er det påvist, at kolesterolsænkende interventioner fx med kost og medicin (statiner), er associeret med dårligere kognitive funktioner.

"Men associationen er aldrig før undersøgt ved skizofreni", skriver han.

I studiet blev der rekrutteret 82 patienter med skizofreni eller skizoaffektiv sindslidelse. De fik foretaget en række evalueringer af kognitive og psykopatologiske funktioner; kolesterol og andre parakliniske værdier blev også målt.

Patienterne blev derefter randomiseret til behandling med enten clozapin, olanzapin eller haloperidol.

Efter 12 ugers behandling havde patienterne i olanzapingruppen en signifikant bedring på General Cognitive Index (GCI). Patienterne i de andre grupper havde ingen signifikante forskelle på GCI.

Der var ingen signifikante forskelle på kolesteroltal i perioden – hverken i de enkelte grupper eller i alt. Men forskerne fandt, at kolesteroltallet signifikant påvirkede GCI-målingen, således, at jo højere det totale kolesteroltal, jo bedre kognition.

Denne signifikante association var til stede både i gruppen af alle patienter tilsammen og i de enkelte medicinbaserede grupper.

"Associationen var meget robust og vedblev signifikant efter justering for blodsukker og triglycerider, antikolinerge bivirkninger, plasmakoncentration af medicin, kolesterolsænkende medicin og de antipsykotika, der var brugt før studiestart", skriver forfatterne.

Ifølge dem, er en mulig forklaring til associationen, at kolesterol er en markør for koncentration af polyumættede fedtsyrer, som i sig selv anvendes i dannelse af neurotransmittere.

De konkluderer, at mere forskning i området vil kunne give mulighed for nye behandlinger af kognitiv dysfunktion hos skizofrene.

Redaktør