Kombinationsbehandling er bedre end monoterapi ved ADHD

​Kombinationsbehandling med et centralstimulerende præparat og en alfa-2A-agonist har en bedre klinisk effekt end monoterapi på børn og unge med ADHD, uden forværret bivirkningsprofil. Kombinationsbehandlingen associeres med unik elektrisk aktivitet i hjernen. 

Konklusionerne er fra en serie på tre artikler publiceret samtidigt i Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren til den første af artiklerne, James McCracken, fra University of California, Los Angeles, er behandlingen af ADHD baseret på øgning af dopaminerg og adrenerg aktivitet i hjernen.

"En strategi med henblik på at øge både D1-dopamin og alfa-2A-adrenerg aktivitet kan resultere i en større klinisk og kognitiv respons", skriver han.

I studiet randomiserede forskerne derfor 207 børn og unge med ADHD til en af tre behandlinger: guanfacin (1-3 mg dagligt), methylphenidat (5-20 mg dagligt) eller en kombination af begge præparater.

Effektmål var klinisk tilstand, som målt ved hjælp af ADHD Rating Scale IV (ADHD-RS-IV) samt Clinical Global Impression – Improvement (CGI-I) skala.

Efter otte ugers behandling var responsrate ved CGI-I højere i kombinationsbehandlingsgruppen (91%) end ved monoterapi med methylphenidat (81%) eller med guanfacin (69%).

Number needed to treat for respons i kombinationsgruppen var 4,6 i forhold til guanfacingruppen og 10 i forhold til methylphenidatgruppen.

Der var ingen forskelle på bivirkningsprofilerne.

I en anden artikel vurderede den samme forskergruppe, hvordan hjernens elektriske aktivitet blev påvirket af præparaterne. Elektroencefalografiske undersøgelser pegede på, at kombinationsbehandlingen blev associeret med et unikt aktivitetsmønster, der var anderledes end blot en sammenlægning af mønstrene af de to monoterapier.

Den tredje artikel viste, at kombinationsterapien resulterede i bedre hukommelsesfunktion end guanfacin alene, men ikke end methylphenidat alene.

Redaktør