​​​

Kombineret psykologisk intervention forebygger udvikling af psykose

En et-årig kombineret psykologisk intervention hos personer med begyndende tanke- og perceptionsforstyrrelser (skizofrene basis-symptomer) reducerer risikoen for udvikling af psykose med mindst to tredjedele i op til to år. Interventionen består af fire forskellige terapeutiske tiltag.

Konklusionen stammer fra en randomiseret undersøgelse publiceret i British Journal of Psychiatry.​

Ifølge forfatteren Andreas Bechdolf, fra University of Cologne, i Köln, kan unge mennesker med basis-symptomer have en tidlig prodromal fase, hvor de fleste symptomer og vanskeligheder forbundet med skizofreni endnu ikke er til stede. ​

I studiet blev der rekrutteret 128 patienter med høj risiko for at udvikle skizofreni.

De blev randomiseret til at modtage enten støttesamtaler eller en kombineret psykologisk intervention i et år. ​

Interventionen bestod af individuel kognitiv terapi (25 sessioner), færdighedstræning (15 gruppesessioner), kognitiv remediering (computerbaseret intervention målrettet tanke- og perceptionsforstyrrelser, 12 sessioner) samt psykoedukation af pårørende (tre sessioner).

Efter et år havde signifikant færre patienter i interventionsgruppen udviklet psykose i forhold til patienterne i kontrolgruppen (3,2% vs. 16,9%; odds ratio: 6,21; p = 0,008).​

Efter to år var der fortsat signifikant færre patienter i interventionsgruppen, der havde udviklet psykose (6,3% vs. 20,0%; odds ratio: 3,69; p = 0,019).

Resultaterne betyder, at det er nok at behandle ni personer, for at forhindre en person i at udvikle psykose (number needed to treat: 9).

Ifølge forfatterne er det den første undersøgelse, der tester en specifik forebyggende intervention hos denne patientgruppe.

Redaktør