Kort videointervention reducerer fordomme mod skizofreni

​En video på 90 sekunder, som præsenterer skizofreni med et menneskeligt ansigt, reducerer stigmatiseringen af lidelsen både umiddelbart efter fremvisningen og i mindst en måned derefter. 

Konklusionen er fra en randomiseret undersøgelse publiceret i American Journal of Psychiatry.

"Mere end to tredjedele af alle personer [på verdensplan] med en psykotisk lidelse modtager ingen behandling", skriver førsteforfatteren Doron Amsalem fra Columbia University i New York.

Ifølge forfatteren medvirker stigmatiseringen til, at unge mennesker med psykose afholder sig fra at søge hjælp.

Forfatteren og kollegaer har tidligere vist, at en kort video kan reducere stigmatiseringen, men designet af det første studie umuliggjorde konklusionerne om hvor effektiv interventionen var.

I nuværende undersøgelse anvendte forskerne en 90-sekunders video, hvor en ung kvinde med skizofreni fortæller om lidelsen og om, hvordan den påvirker hende.

Forskerne rekrutterede 1.055 personer ved hjælp af en online tjeneste, Mechanical Turk. Deltagerne var mellem 18 og 30 år gamle.

Stigmatiseringen blev vurderet ved hjælp af et spørgeskema, som deltagerne skulle besvare ved studiestart, lige efter interventionen og efter 30 dage.

Spørgeskemaet omfattede vurdering af blandt andet social afstand ("ville du bryde dig om at have en nabo med skizofreni?) og social begrænsning (fx deltagernes mening om, hvorvidt en person med skizofreni kan passe små børn eller selv have børn). 

De blev derefter randomiseret til enten at se videoen, til at læse en tekst, som beskriver videoen, eller til ingen intervention.

Deltagerne, der blev randomiseret til video-interventionen, havde signifikant lavere scores i stigmatisering end deltagerne i de 2 andre grupper, både lige efter interventionen og 30 dage efter.

De deltagere, der læste teksten med en beskrivelse af videoen, havde signifikant lavere scores end deltagerne i kontrolgruppen umiddelbart efter intervention, men ikke efter 30 dage.

"En 90-sekunders video er tilstrækkelig til at menneskeliggøre skizofreni og reducere stigmatiseringen", konkluderer forskerne.


Redaktør