​​​

Kronisk træthedssyndrom kan have viral ætiologi

Genetiske sekvenser af en retrovirus, som for nylig er blevet identificeret, findes mere end ti gange oftere blandt patienter med kronisk træthedssyndrom end hos raske frivillige.

Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i Proceedings of the National Academy of Sciences USA.

Ifølge artiklens førsteforfatter, Shyh-Ching Lo, fra Food and Drug Administration, i Bethesda, USA, har flere forskergrupper forsøgt at identificere en infektiøs ætiologi til syndromet, med modstridende resultater.

På baggrund af disse resultater havde forskerne mistanke om, at infektionen var relateret til en retrovirus kendt som murin leukæmivirus. De udviklede specifikke molekyler (primers) for at identificere viruspartikler med polymerase chain reaction (PCR)-teknikker.

I studiet blev der undersøgt virale sekvenser i både perifere mononukleære blodceller og plasma fra blodprøver udtaget i halvfemserne fra patienter kendt med kronisk træthedssyndrom.

Ud af de 37 patienter med syndromet, havde 32 (86,5%) virale sekvenser, mod kun 3 ud af 44 raske bloddonorer (6,8%).

Fra otte patienter analyserede forskerne også blodprøver, der blev udtaget ca. 15 år efter de første prøver – og de fandt viruspartikler i syv af dem.
Forfatterne observer dog, at associationen ikke betyder, at der er en kausal relation mellem viruspartiklerne og syndromet – eller at viruspartiklerne er impliceret i en infektiøs tilstand. ”Bevis for en [aktiv] infektion med murin leukæmivirus kræver, at man påviser integrationen af virale gener i det humane genom”, skriver de. 

”Men vores resultater støtter klart hypotesen om [...], at nogle typer af murin leukæmivirus er associeret til kronisk træthedssyndrom”, konkluderer forfatterne.

I en ledsagende kommentar, argumenterer Andrew Mason, fra University of Alberta, i Edmonton, Canada, at det nu er hensigtsmæssigt at gennemføre interventionsstudier med henblik på at undersøge associationen.

”Det er muligt at gennemføre kliniske undersøgelser, idet revers transkriptase-hæmmere [...] er i stand til at hæmme [dette virus]”, skriver han.

Redaktør