Kun ubehandlet skizofreni er associeret med øget risiko for nye voldelige episoder

Ubehandlet skizofreni hos personer, der afsoner voldstraf, er associeret med øget risiko for nye voldelige episoder – mens behandlet skizofreni for den samme gruppe personer ikke er associeret med øget risiko for vold. Ubehandlet skizofreni er også associeret med opståen af persekutoriske vrangforestillinger – som i sig selv er associeret med og delvis kan forklare de nye voldelige episoder.

​​​

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i American Journal of Psychiatry.​

Ifølge førsteforfatter Robert Keers, fra Queen Mary University of London, har forskningsresultaterne vedrørende association mellem psykose og vold været modstridende.​​

I dette studie blev der prospektivt fulgt 1.717 personer, der afsonede straf på mindst to år på grund af seksuel eller voldelig kriminalitet. Alle blev vurderet ved studiestart og igen efter løsladelse.​

Det lykkedes forskerne at indsamle data fra 967 personer, hvoraf 180 (18,6%) var kvinder.​​

Forfatterne undersøgte frekvens og natur af de psykotiske sygdomme. De fleste (742) havde ingen psykotiske symptomer, mens 94 (9,9%) havde skizofreni, 29 (3,0%) havde paranoide psykoser og 102 (10,7%) havde en stofinduceret psykose.​

Generelt var hverken skizofreni, paranoide psykoser eller stofinducerede psykoser signifikant associeret med øget risiko for vold efter løsladelse. ​

Undergruppeanalyser viste dog, at kun de skizofrenipatienter, der fik behandling under fængselsopholdet eller under fængselsophold samt efter løsladelse, havde den samme risiko for vold, på opfølgningstidspunktet, som personerne uden psykotiske symptomer. ​​

De patienter, der ikke fik behandling, havde en cirka tre gange større risiko for gentagelse af vold i forhold til dem, der fik behandling eller dem, der ikke havde psykotiske symptomer.​

Ifølge forfatterne er det første gang, at man har vurderet effekten af behandling på risikoen for nye voldelige episoder i denne patientgruppe.

Forskerne fandt endvidere, at ubehandlet skizofreni var associeret med opståen af psykotiske symptomer (odds ratio: 3,52). De psykotiske symptomer var i sig selv associeret med øget risiko for nye voldelige episoder (odds ratio: 3,68).​​

De konkluderer, at vurderingen af voldsrisiko hos disse patienter bør inkludere behandlingsstatus samt patientens holdning og compliance til behandling.

Redaktør