Kunstig intelligens skelner hypomani fra følelsen af at være glad i fraværet af depression

​En algoritme baseret på machine learning identificerer og rangordner, med høj grad af sensitivitet og specificitet, de 10 symptomer der bedst kendetegner mani og hypomani og som ikke er til stede ved lykkefølelse eller fravær af depression.

​Det fremgår af en artikel publiceret i Journal of Affective Disorders.

Førsteforfatteren Gordon Parker, fra University of New South Wales i Sydney, Australien, og kollegaer udviklede et program til at hjælpe med at "skelne en hypoman eller manisk tilstand fra 'lykke'".

I studiet rekrutterede de 69 personer med bipolar affektiv lidelse type I og 96 personer med bipolar affektiv lidelse type II.

Deltagerne fik præsenteret en liste med 94 symptomer, som forbindes med hypomani eller mani. Symptomlisten blev udarbejdet af nogle af artiklens forfattere sammen med øvrige medlemmer af Assessment, Revision and Evaluation of DSM and other Operational Criteria (AREDOC) Task Force.

Deltagerne blev bedt om at graduere hvert eneste symptom i forhold til, hvor meget de kunne genkende dem når de er i en hypoman eller manisk tilstand (fra "slet ikke" til "meget").

Derudover rekrutterede forskerne en gruppe på 29 personer med unipolar depression. De blev ligeledes bedt om af graduere symptomerne når de følte sig "meget glade" eller lykkelige.

Svarene blev derefter analyseret af en algoritme for at afdække, hvor hyppigt og i hvilke kombinationer de forskellige symptomer forekom hos hver gruppe deltagere.

Algoritmen fandt 13 kombinationer af i alt 20 symptomer, som derefter blev rangordnet. De to højest rangerede symptomer var "højt energiniveau" og "følelsen af at være skudsikker og uovervindelig".

Forskerne anvendte derefter forskellige statistiske modeller for at teste, hvor gode de er til at skelne hypomani eller mani fra en tilstand, hvor man er glad eller føler sig lykkelig. Den bedste model, med 12 symptomer eller mere, havde en sensitivitet på 91% og en specificitet på 97%.

Forskerne konkluderer, at selvom resultaterne bør bekræftes i fremtidige undersøgelser, kan de allerede nu hjælpe klinikerne med at skelne en unipolar diagnose fra en bipolar.


Redaktør