​​​

Kunstterapi virker ikke mod skizofreni

Den hidtil største undersøgelse af effekten af kunstterapi som adjuverende behandling af skizofreni viser, at interventionen ikke virker.

Konklusionen er fra en randomiseret og kontrolleret undersøgelse publiceret i BMJ (British Medical Journal).

Ifølge førsteforfatteren Mike Crawford, fra Imperial College, London, findes der nogen evidens for, af kunstterapi kan lindre især de negative symptomer, såsom nedsat energi eller opmærksomhed. ”Dette har medført, at kunstterapi blev inkluderet [i 2009 i de britiske] nationale behandlingsretningslinjer”, skriver han.

I studiet blev der rekrutteret 417 voksne patienter med skizofreni fra 15 britiske behandlingscentre.

De blev randomiseret til enten ugentlige kunstterapisessioner (som anbefalet af professionelle retningslinjer) kombineret med konventionel behandling; ugentlige aktivitetsgrupper (fælles aktiviteter såsom film, brætspil eller byture) kombineret med konventionel behandling; eller konventionel behandling alene.

Interventionerne varede i 12 måneder.

Forskerne fandt ingen signifikante forskelle grupperne imellem på funktionsniveauet målt ved en valideret skala (Global Assessment of Functioning, GAF) hverken efter 24 måneder (det primære effektmål) eller efter 12 måneder.

Et andet vigtigt effektmål var symptomlindring, også målt ved en valideret skala (Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS) – og igen fandt forskerne efter 24 måneder ingen signifikante forskelle på grupperne.

Patienterne i kunstterapigruppen var ikke mere tilfredse end patienterne i de andre grupper. De deltog ikke hyppigere i gruppesessioner end de andre patienter.

Ifølge en ledsagende leder af Tim Kendall, fra National Collaborating Centre for Mental Health, i London, er studiet lige så stort som alle tidligere undersøgelser om emnet tilsammen, og har endvidere en højere metodologisk kvalitet.

”Resultaterne tyder desværre på, at kunstterapi, som praktiseres nu i Storbritannien, sandsynligvis ikke har nogen gavnlig klinisk virkning”, konkluderer han.

Redaktør