Længere interval mellem anæstesi og stimulation øger kvaliteten af ECT-behandling

​Jo længere man venter, mellem det tidspunkt, hvor patienten får anæstesi og det tidspunkt, hvor den elektriske stimulation starter, jo bedre er kvaliteten af ECT-behandling, vurderet ud fra en række elektroencefalografiske (EEG)-parametre. Længden af EEG-målte krampeanfald er dog ikke påvirket. 

​Resultaterne blev publiceret i Journal of Affective Disorders.

Ifølge førsteforfatteren Rohan Taylor, fra University of New South Wales, i Randwick, Australien, har de anæstesimidler, som ofte anvendes ved ECT-behandling, antikonvulsive egenskaber.

"Der er også evidens for, at antikonvulsive midler påvirker [ECT-inducerede] kramper, og at de kan reducere behandlingens effektivitet", skriver forfatteren.

Det er derfor, ifølge forfatteren, vigtigt at tage højde for den forventede koncentration af anæstesimidlet i blodet og hjernen på det tidspunkt, den elektriske stimulation gives, og vente med at give den elektriske stimulation så længe som muligt, så koncentrationen får lov til at falde.

Der er dog ifølge forfatterne modstridende evidens omkring effekten af dette tiltag.

I studiet vurderede forfatterne retrospektivt 413 EEG-registreringer fra 42 patienter.

Alle havde fået ECT på grund af unipolar depression, de var i gennemsnit 52 år gamle (64% kvinder).

Alle blev behandlet med thiopental (2-4 mg/kg) som anæstesimiddel og succinylkolin (suxamethon; 0,5-1mg/kg) som muskelafslappende medicin. De fleste patienter (65%) fik unilateral ECT.

EEG-registreringerne blev vurderet af en erfaren ECT-psykiater, som var blindet til de andre parametre og effektmål.

Forskerne fandt, at jo længere intervallet var mellem start af dosering af thiopental og start af ECT-stimulation, jo højere kvalitet havde EEG-registreringen. Kvaliteten blev målt ved en række parametre, som forbindes med bedre klinisk effekt af ECT, blandt andet øget postiktal suppression. Men en af de vigtigste parametre - længden af EEG-målte krampeanfald - blev ikke påvirket.

Selvom studiet er begrænset til analyse af EEG-registreringer (og ikke klinisk effekt af ECT) vurderer forskerne, at resultaterne peger i retning af, at der er værdi i rutinemæssigt at monitorere intervallet mellem anæstesi og ECT-stimulation.


Redaktør