Længere tid efter en traumatisk oplevelse associeres med bedre behandlingsrespons

​Jo længere tid der er gået siden en traumatisk oplevelse, der har medvirket til udvikling af PTSD, jo bedre er behandlingseffekten. Associationen er dog kun statistisk signifikant, hvis behandlingen består af psykoterapi kombineret med medicin, og ikke hvis den består af medicin eller psykoterapi alene. 

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

Førsteforfatteren Sheila Rauch, fra Emory University School of Medicine i Atlanta, Georgia, og kollegaer har tidligere publiceret en artikel, der sammenlignede 3 behandlingsmodaliteter ved PTSD: psykoterapi (prolongued exposure), sertralin og en kombination af begge. Resultaterne viste, at behandlingsregimerne er lige effektive til symptomlindring.

I nuværende studie undersøgte forfatterne, hvorvidt individuelle forskelle hos patienterne kunne påvirke behandlingseffekten, herunder hvor længe der er gået fra den traumatiske oplevelse indtil behandlingsstart, oplevelse af fysiske smerter og alkoholforbrug.

I analyserne indgik data vedrørende 196 af de 207 deltagere fra den oprindelige randomiserede undersøgelse. Alle deltagere havde pådraget sig PTSD i forbindelse med militærtjeneste.

Den gennemsnitlige tid fra den traumatiske oplevelse til behandlingsstart var 7,2 år.

Forskerne fandt, at jo længere tid der var gået siden traumet, jo større effekt havde behandlingen mod PTSD, så længe patienten fik kombinationsbehandling (psykoterapi og sertralin). For hvert år, der var gået siden traumet, fandt forskerne en 1,72 points bedring ved Clinician Administered PTSD Scale (CAPS)-score efter 6 måneders behandling.

Oplevelse af smerter ved behandlingsstart blev associeret med en mindre effekt af behandlingen (uanset behandlingsmodalitet).

Alkoholforbruget havde ingen signifikant påvirkning på behandlingsresultatet.

Ifølge forfatterne er resultaterne lovende for PTSD-patienter, som i mange år ikke søger hjælp for deres PTSD-symptomer.


Redaktør