Læger anbefaler patienter behandlinger med lavere mortalitetsrisici end de ville vælge til sig selv

​Læger anbefaler behandlinger til deres patienter, som har en lavere mortalitet – men højere risiko for alvorlige bivirkninger – end de behandlinger, de ville vælge til sig selv. Dette skyldes en kognitiv bias, mener forfatterne.

​​​

Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i Archives of Internal Medicine.

"Patienterne spørger tit deres læger til råds når de skal tage en svær beslutning", skriver forfatteren Peter Ubel, fra Duke University, i Durham, USA. "Men det er ikke meget man ved om, hvordan en læges beslutninger påvirkes af selve beslutningstagningsprocessen."

I studiet deltog både internmedicinere og alment praktiserende læger. De blev delt i to grupper.

I den første gruppe blev 242 læger præsenteret for følgende situation: at vælge mellem en operation mod coloncancer med succesrate (total remission uden bivirkninger) på 80%, mortalitet på 16% og risiko for remission med alvorlige bivirkninger (kolostomi og kronisk diarre, bl.a.) på 4%; eller en operation med den samme succesrate, ingen risiko for bivirkninger men mortalitet på 20%.

Lægerne blev derefter randomiseret til at anbefale en af behandlingerne enten til en fiktiv patient eller til sig selv.

I den anden gruppe blev 698 læger præsenteret for en lignende situation: de skulle tage stilling til, hvorvidt de ville behandle eller ikke behandle en alvorlig viral infektion med immunoglobulin. Behandlingen reducerer mortaliteten fra 10% til 5%, men øger risikoen for bivirkninger, især parese i underekstremiteterne, fra 0% til 5%.

I det første eksperiment valgte 38% af lægerne behandlingen med den højere mortalitet til sig selv, mens signifikant færre, 25%, anbefalede behandlingen til den fiktive patient (p = 0,03).

I den anden situation valgte 63% af lægerne ikke at behandle sig selv med immunoglobulin (alternativet associeret med den højeste mortalitet), mens kun 49% valgte den samme til en fiktiv patient (p <>

Forfatterne observerer, at tidligere studier har vist, at lægerne foretrækker at leve med en af de mulige bivirkninger, som er associeret med coloncancer operation, end at dø; og at de ligeledes helst vil leve med parese frem for at dø.

Forfatterne mener, at beslutninger, som påvirker lægen selv, er påvirket af en række kognitive bias – blandt andet en omission bias; denne bias sker når skaden forårsaget af en handling (så som antiviral behandling) fejlagtigt betragtes som værre end skaden forårsaget af en undladelse (omission).

Ifølge forfatterne forekommer disse kognitive bias muligvis fordi lægerne ikke behøver at retfærdiggøre de beslutninger, som påvirker dem selv.

I en leder i samme nummer af Archives of Internal Medicine skriver Eric Shaban, fra University of Rochester, i Rochester, New York, at lægerne kan prøve at undgå disse kognitive bias ved at være opmærksomme på mulige diskrepanser mellem det de anbefaler til patienterne og til sig selv.

Redaktør