Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline personlighedsforstyrrelse

​Den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse, der vurderede effekten af lamotrigin til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse viser, at præparatet ikke har nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt.

Resultaterne blev publiceret i American Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Mike Crawford, fra Imperial College London, er hurtige humørskift en af kernesymptomerne ved borderline personlighedsforstyrrelse.

"Dette har medført interesse for, hvorvidt stemningsstabiliserende præparater, som lindrer disse symptomer hos personer med bipolar affektiv lidelse, også kunne gavne personer med borderline personlighedsforstyrrelse", skriver han.

Ifølge forfatteren har to tidligere placebo-kontrollerede undersøgelser vist, at lamotrigin reducerede impulsivitet og affekt labilitet. "Men det var præliminære studier [med få patienter] og vurderede kun den kortsigtede virkning."

I nuværende undersøgelse rekrutterede forfatterne 276 personer med borderline personlighedsforstyrrelse. De fleste (75%) var kvinder og gennemsnitsalderen var 36 år.

De havde ved studiestart en gennemsnitlig score på 17 på Zanarini Rating Scale for Borderline Personality Disorder (ZAN-BPD), hvis score kan variere fra 0 til 36, hvor højere scores viser sværere symptomer.

Deltagerne blev randomiseret til enten placebo eller lamotrigin (doser op til 400 mg dagligt).

Efter 12 uger var cirka 70% af deltagerne i behandling. ZAN-BPD scores faldt i begge grupper, men der var ingen forskelle grupperne imellem. Efter 52 uger (primært effektmål) var kun 34% af deltagerne i behandling – og der var heller ikke nogen forskelle på ZAN-BPD scores grupperne imellem.

Forskerne fandt heller ikke nogen signifikante forskelle på grupperne i en række af sekundære effektmål.

"Vi kan ikke anbefale behandling med lamotrigin til personer med borderline personlighedsforstyrrelse", skriver forskerne. 


Redaktør