Lamotrigins forebyggende effekt er bedre ved bipolar type 2 end ved bipolar type 1 lidelse

​Et observationelt studie med cirka 600 patienter med bipolar lidelse viser, at lamotrigin er associeret med længere perioder uden tilbagefald af affektive episoder hos bipolar type 2 patienter i forhold til bipolar type 1.

​Konklusionen er fra en artikel publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Takeshi Terao, Oita University, Japan, peger tidligere forskningsresultater på, at lamotrigin har en forebyggende effekt ved bipolar lidelse type 2, men at effekten er mindre sikker ved bipolar lidelse type 1.

I undersøgelsen fulgte forfatterne 191 patienter med bipolar affektiv lidelse type 1 og 399 patienter med bipolar lidelse type 2 i et år.

De var i gennemsnit 55 år gamle, og mange var i samtidig behandling med andre præparater. Signifikant flere bipolar type 1 patienter var også i lithium behandling (48% vs. 26%), valproat (25% vs. 17%) og atypisk antipsykotika (51% vs. 32%). Signifikant flere bipolar type 2 patienter var i antidepressiv behandling (49% vs. 29%).

Alle var i lamotrigin behandling.

Forskerne fandt, at lamotrigin var associeret med signifikant længere perioder inden en ny depressiv eller manisk/hypoman episode (71 dage ved bipolar 1 vs. 183 dage ved bipolar 2).

Når forskerne tog højde for diverse faktorer, der kunne påvirke resultaterne, var det kun diagnosen (bipolar 1 vs. bipolar 2), der havde en signifikant effekt.

Forskerne påpeger dog, at idet studiet ikke er randomiseret, kan man ikke helt udelukke, at patienter med bipolar type 1 lidelse kunne i forvejen have en øget risiko for tilbagefald i forhold til patienter med type 2 lidelse.

"Men idet bipolar type 2 lidelse er associeret med hyppigere affektive episoder end bipolar type 1, og idet vores patienter i forvejen havde lignende recidivrater inden studiet, peger resultaterne på, at lamotrigin var mere gavnligt for bipolar type 2 patienterne", konkluderer forfatterne. 


Redaktør