​​​

Lav social status øger risiko for selvmordsadfærd hos unge

​Børn der kommer fra familier med lav social status, har den største risiko for et selvmordsforsøg i forhold til andre børn, som af forskellige årsager har en øget risiko for at forsøge selvmord. Det bør have praktiske konsekvenser, skriver forfatterne.

Resultaterne er fra et dansk studie publiceret early online i

Journal of Child Psychology and Psychiatry .

Ifølge Erik Christiansen, Forskningsenheden, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense, er det velkendt, at psykiske lidelser muligvis er den vigtigste risikofaktor for selvmord og selvmordsforsøg. Risikoen synes især at være forhøjet efter en indlæggelse eller udskrivelse fra en psykiatrisk afdeling.

"Men ikke alle unge er udsat [for risikoen] i det samme omfang", skriver han.

I dette registerbaserede studie blev der identificeret 403.431 personer, der blev født i Danmark mellem 1983 og 1989. I alt foretog 3.465 af disse personer et selvmordsforsøg mens de var mellem 10 og 17 år gamle.

Derefter blev der for hver person, der havde forsøgt selvmord, identificeret 20 kontrolpersoner matchet for alder og køn, som ikke havde forsøgt selvmord. Der blev endvidere kontrolleret for kalenderår.

Forskerne fandt en dosisafhængig association mellem tid efter udskrivelse og risiko for selvmordsforsøg, hvor risikoen var stærkt forhøjet i den første uge (rate ratio: 300,2) og stadig forhøjet efter fem år (rate ratio: 4,17; p < 0,0001="" for="">

Men denne velkendte risikofaktor påvirkede ikke alle børnenes risiko for selvmordsadfærd på samme måde.

Forskerne delte de børn og unge, som havde haft kontakt til en psykiatrisk afdeling, i tre grupper, ifølge den huslige indkomst i deres hjem. De børn, hvis forældre var i den nederste tredjedel af indkomstskalaen havde en signifikant højere risiko end alle andre børn (cirka ni gange højere

i forhold til de børn, uden kontakt til en psykiatrisk afdeling).

Forfatterne konkluderer bl.a., at faktorer som social og økonomisk status bør inkluderes i risikovurderingen for selvmordsadfærd.
​​​​

Redaktør