​​

Lavdosis amitriptylin kan lindre bivirkning af clozapin

​Den største kasuistik til dato, dog kun med fire patienter, viser at amitriptylin i lav dosis effektivt behandler den øgede spytsekretion, som ofte forekommer i forbindelse med behandling med det antipsykotiske præparat clozapin. 

Det er konklusionen fra en artikel publiceret i Schizophrenia Research.
 
Ifølge førsteforfatteren Guido Cereda, fra University of Milan i Italien, er clozapin førstevalgspræparat ved behandlingsresistent skizofreni, men op til 92% af patienterne kan opleve bivirkninger i form af øget spytsekretion.
 
”Øget spytsekretion om natten er normalt den hyppigste forekommende bivirkning, men hvis man oplever savl i dagtimerne, kan livskvaliteten blive betydeligt påvirket”, skriver forfatteren.
 
Man ved ifølge forfatterne ikke præcis, hvad årsagen er til denne bivirkning. Man har foreslået, at stimulering af M4 muskarin-receptorer kan være involveret, men en påvirkning af synkefunktionen er også blevet rapporteret.
 
Der er evidens for, at det antidepressive middel amitriptylin, som også påvirker muskarin receptorer, nedsætter spytproduktionen. ”Amitriptylin er ofte anvendt ved en række neurologiske tilstande, hvor spytproduktionen skal reduceres”, skriver forfatterne.
 
I nuværende artikel rapporterer forfatterne fire tilfælde, hvor patienter med behandlingsresistent skizofreni, og med øget spytproduktion som følge af clozapinbehandling, opnår fuld remission af denne bivirkning med behandling med amitriptylin.
 
Clozapindosis varierede fra 150 mg til 400 mg dagligt. Alle fire patienter havde problemer med spytproduktionen både i dag- og i nattetimerne. Hos to af patienterne var en amitriptylindosis på 20 mg dagligt nok til af få bivirkningen til at forsvinde helt. Hos de to andre var en dosis på 30 mg dagligt nødvendigt for fuld remission.
 
Forfatterne skriver ikke noget om, hvorvidt amitriptylin påvirkede skizofreni-symptomerne, men de anfører at ingen af de fire patienter oplevede bivirkninger af amitriptylin-behandlingen.


Redaktør