​​

Lavdosis quetiapin associeres med øget risiko for kardiovaskulære komplikationer

​Behandling med det antipsykotiske præparat quetiapin i lave doseringer, mod for eksempel søvnløshed og uro, er associeret med øget risiko for myokardieinfarkt, iskæmisk apopleksi eller død som følge af kardiovaskulær sygdom. 

Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i World Psychiatry.
 
Ifølge førsteforfatteren Mikkel Højlund fra Syddansk Universitet, Odense, er det velkendt, at quetiapin i vanlige doseringer ved behandling af skizofreni eller bipolar lidelse er associeret med vægtstigning og dyslipidæmi, som er risikofaktorer for kardiovaskulær morbiditet og mortalitet.
 
”Men præparatet er ofte anvendt off-label i lave doseringer til behandling af søvnløshed eller angst, og den kardiovaskulære sikkerhed ved disse doseringer er ikke kendt”, skriver han.
 
I studiet identificerede forskerne 515.133 patienter, som fik ordineret quetiapin mellem 2003 og 2017. De var i gennemsnit 49 år gamle.
 
Blandt disse, blev det vurderet at 60.566 anvendte lavdosis quetiapin, idet deres ordinationer kun indeholdt tabletter med lav styrke (25 mg).
 
Derefter sammenlignede forskerne risici for kardiovaskulære komplikationer eller død hos disse patienter med tilsvarende risici for patienter, der anvendte hypnotika (sovemedicin).
 
Forskerne fandt, at i forhold til patienter, der anvendte hypnotika, havde de patienter, der anvendte lavdosis quetiapin, i opfølgningsperioden en cirka 10% større risiko for store kardiovaskulære komplikationer, defineret som enten ikke-fatalt myokardie infarkt, iskæmisk apopleksi eller død som følge af kardiovaskulære årsager (adjusted hazard ratio: 1,13). Risikoen for kardiovaskulær død alene var øget med cirka 25%. Risikoen var størst hos kvinder og ældre (cirka 25-30%).
 
Forskerne fandt dog ingen øget risiko for større kardiovaskulære komplikationer hos dem, der havde anvendt lavdosis quetiapin over længere tid i forhold til dem, der anvendte det i kortere tid (dvs. færre udløste recepter). Der var heller ikke nogen øget risiko for ikke-fatalt myokardieinfarkt isoleret set, uanset dosis.
 
”Lavdosis quetiapin er associeret med en øget risiko for større kardiovaskulære komplikationer, især hos kvinder og ældre patienter”, konkluderer forskerne.


Redaktør