Lavt neonatalt D-vitamin associeres med fordobling af risikoen for skizofreni

Både lave og høje koncentrationer af D-vitamin hos nyfødte er associeret med øget risiko for senere udvikling af skizofreni.

​​​

Det konkluderer en artikel publiceret i Archives of General Psychiatry.

Ifølge forfatterne John McGrath, fra Park Centre for Mental Health, i Wacol, Australien, og Preben Mortensen, fra Center for Registerforskning, Aarhus Universitet, har tidligere epidemiologiske undersøgelser vist, at risikoen for skizofreni er højere blandt personer, der er født om vinteren og om foråret.

På grund af bl.a. den kendte øgede prævalens af D-vitamin mangel i disse årstider, undersøgte forskerne, om koncentrationen af D-vitamin hos nyfødte kunne associeres med øget risiko for skizofreni.

I studiet blev der inkluderet 424 personer, der var født i Danmark og havde fået stillet en skizofrenidiagnose. Som kontrol inkluderede forskerne 424 personer uden skizofreni, som var matchet for køn og fødselsdato. Alle var født mellem 1981 og 2005.

Forskerne undersøgte derefter koncentrationen af 25-hydroxyvitamin D3 i personernes neonatale blodprøver fra en biobank, der gemmer screeningsblodprøver fra alle personer født i Danmark siden 1981.

Personerne blev fordelt i fem grupper efter D-vitamin-koncentration. I forhold til dem, der havde den næsthøjeste koncentration (mellem 40,5 og 50,9 nmol/L), havde alle personer med lavere koncentrationer en fordoblet risiko for at have udviklet skizofreni (relative risici på henholdsvis 2,1; 2,0; og 2,1).

De personer der havde de højeste koncentrationer (over 50,9 nmol/L) havde også en højere risiko for skizofreni i forhold til dem, der var i den næsthøjeste gruppe (relativ risiko: 1,7; CI: 1,04-2,8).

Associationen blev kontrolleret for en række faktorer, bl.a. årstid, indvandrerstatus og gestationsalder.

”Hvis fremtidige studier bekræfter associationen mellem manglen på D-vitamin og risikoen for skizofreni, vil der være udsigt til en spændende mulighed for primær prævention [af sygdommen]”, konkluderer forfatterne.

Redaktør