Lillehjernen hos patienter med skizofreni er mindre end hos raske kontrolpersoner

Det er især de områder, der er associeret med kognition, der har mindre grå substans. Lillehjernen hos patienter med bipolar sygdom har ingen forskel i volumen i forhold til raske kontrolpersoner. 

​Konklusionen er fra en artikel publiceret i Acta Scandinavica Psychiatrica.

"Det er nu accepteret, at cerebellum [lillehjernen] er involveret i en stor række af kognitive funktioner, herunder hukommelse, følelsesstyring og social kognition", skriver førsteforfatteren Charles Laidi, fra Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), i Créteil, Frankrig.

Ifølge forfatteren er det muligt, at ændringer i de områder i cerebellum, som er involveret i eksekutive funktioner og affektiv regulering, medfører kognitiv dysfunktion, på samme måde som læsioner i cerebellums sensoriske og motoriske områder fører til motorisk dysfunktion.

I studiet rekrutterede forskerne 182 patienter med skizofreni og 144 patienter med bipolar affektiv lidelse fra 7 centre i fem lande samt 322 raske kontrolpersoner.

Alle fik foretaget en MR-scanning af hjernen, og der blev indsamlet en række demografiske og kliniske oplysninger om deltagerne.

Generelt havde patienter med skizofreni mindre cerebellar volumen end de raske kontrolpersoner.

Forskellen var især tydelig på to områder, som associeres med kognitive funktioner, hvoraf et af dem er forbundet med det præfrontale kortex i hjernen, som er associeret med skizofreni.

Forskerne fandt ingen forskelle på cerebellums volumen mellem patienter med bipolar lidelse og raske kontrolpersoner.

"Vores resultater understøtter hypotesen om kognitiv dysmetri [dvs. påvirkning af cerebellar funktion] ved skizofreni", skriver forfatterne.


Redaktør