Liraglutid forbedrer metaboliske effektmål hos personer i langvarig antipsykotisk behandling

​Behandling med antidiabetikummet liraglutid i 16 uger lindrer metaboliske bivirkninger fra behandling med antipsykotika. Dette er hovedkonklusionen på en dansk, randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse.

​Resultaterne blev publiceret i JAMA Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Julie Larsen, som var tilknyttet Københavns Universitet da undersøgelsen blev gennemført (og nu er ansat hos Novo Nordisk), er mortalitetsraten hos patienter med skizofreni to til tre gange højere i forhold til baggrundsbefolkningen. Årsagen til den højere mortalitetsrate er især kardiovaskulære sygdomme.

I studiet undersøgte forfatterne effekten af liraglutid hos patienter med skizofreni, som var i behandling med enten olanzapin eller clozapin.

Der blev rekrutteret 103 patienter. I gennemsnit var de cirka 43 år gamle og var kendt med skizofreni i 15 år. Alle var i langvarig antipsykotisk behandling. Deres BMI (body mass index) var 34 kg/m2. Alle havde prediabetes, som blandt andet blev defineret ved nedsat glukosetolerans.

Patienterne blev randomiseret til enten daglige subkutane injektioner med liraglutid (op til 1,8 mg dagligt) eller placebo.

Efter 16 ugers behandling var glukosetoleransen normaliseret hos signifikant flere patienter i interventionsgruppen end i kontrolgruppen (64% vs. 16%). Number needed to treat var 2.

Patienterne i liraglutidgruppen oplevede også en signifikant større reduktion i BMI i forhold til patienterne i kontrolgruppen (forskel: - 1,8 kg/m2).

Derudover havde liraglutid også en positiv effekt på en række andre metaboliske parametre, herunder blodtryk, visceralt fedt og LDL-kolesterol.

De fleste bivirkninger var midlertidige mave-tarm symptomer, især kvalme. Der blev registreret flere alvorlige bivirkninger blandt patienterne i kontrolgruppen, og de hyppigste alvorlige bivirkninger var opblussen af psykiatriske symptomer.

Forfatterne foreslår blandt andet, at behandlingen sammenlignes med andre tiltag mod metaboliske bivirkninger (såsom behandling med metformin eller topiramat). De foreslår også, at behandlingen undersøges som forebyggende tiltag ved start af den antipsykotiske behandling, for at undgå vægtøgning. 


Redaktør