Lithium er bedre end quetiapin efter den første maniske episode

​Vedligeholdelsesbehandling med lithium er bedre end behandling med quetiapin hos patienter med affektiv bipolar sindslidelse, som er stabiliserede efter den første episode med mani.

​Konklusionen er fra en enkeltblindet randomiseret undersøgelse, der fulgte patienterne i et år. Resultaterne blev publiceret i British Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Michael Berk, fra University of Melbourne, Australien, er resultaterne uventede, idet den tidligere litteratur pegede på, at et antipsykotikum som quetiapin kan være lige så effektivt som et stemningsstabiliserende præparat som lithium, til vedligeholdelsesbehandling af bipolare patienter.

I studiet blev der rekrutteret 61 patienter. De var alle blevet behandlet og stabiliseret efter en første manisk episode med en kombination af quetiapin og lithium.

Patienterne blev derefter randomiseret til at fortsætte med enten lithium eller quetiapin. Den gennemsnitlige dosis quetiapin var 438 mg dagligt, mens den gennemsnitlige plasma koncentration var 0,6 mmol/l.

Efter 12 måneder havde de patienter, der blev behandlet med lithium færre maniske symptomer, hvilket blev målt ved hjælp af blandt andet Young Mania Rating Scale, i forhold til de patienter, der blev behandlet med quetiapin.

I perioden oplevede de patienter, der blev behandlet med quetiapin en forværring af de depressive symptomer, mens de lithium-behandlede patienter ingen forværring oplevede. Ved afslutningen af perioden var de quetiapin-behandlede patienter mere depressive end de patienter, der fik lithium. De depressive symptomer blev målt ved hjælp af blandt andet Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale.

Derudover oplevede de patienter, der fik quetiapin en signifikant forværring af deres funktionsniveau, hvilket forblev uændret blandt de patienter, der fik lithium. Funktionsniveauet var ved afslutningen af perioden signifikant dårligere hos de quetiapin-behandlede patienter end hos til de lithium-behandlede patienter.

"Resultaterne bekræfter lithiums rolle som gold standard i vedligeholdelses behandling hos patienter med bipolar affektiv lidelse", skriver forfatterne.


Redaktør