Lithium i det første graviditetstrimester associeres med øget risiko for misdannelser - dog ikke hjertemisdannelser

​Gravide kvinder, der får behandling med lithium, har ingen øget risiko for fødselskomplikationer. Behandling­ i løbet af graviditetens første 12 uger, men ikke i resten af graviditeten, er associeret med øget risiko for misdannelser.

Konklusionerne er fra en metaanalyse publiceret i Lancet Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Trine Munk-Olsen, fra Aarhus Universitet, er lithium effektivt ved behandling af affektive lidelser, men bekymringer omkring risiko for komplikationer i graviditeten, ved fødslen og hos barnet begrænser lithiums anvendelse i denne patientgruppe.

I studiet indgik data fra 6 undersøgelser - 3 kliniske kohorter og 3 registerbaserede kohorter. De 6 undersøgelser stammer fra Danmark, Sverige, Canada, Holland, Storbritannien og USA.

I alt indsamlede forskerne data fra i alt 22.124 gravide kvinder, hvoraf 727 fik behandling med lithium under graviditeten.

Behandling med lithium blev ikke associeret med blandt andet præeklampsi, blødning efter fødslen, kejsersnit, for tidlig fødsel eller lav fødselsvægt.

Lithium behandling blev associeret med øget risiko for barnets genindlæggelse i de første 4 uger efter fødslen.

Efter et års opfølgning fandt forskerne ingen øget risiko for misdannelser associeret med lithiumbehandlingen - men der var variationer i kohorterne; for eksempel blev lithium i de danske data associeret med øget risiko for misdannelser.

Da forskerne analyserede data vedrørende lithiumbehandling i det første trimester, fandt de en 70% øget risiko for misdannelser (7,4% vs. 4,3%), men ikke for hjertemisdannelser, i forhold til kontrolgruppen. Der blev ikke konstateret nogen tilfælde af Ebstein's anomali, som ellers er beskrevet i tidligere artikler.

Ifølge forfatterne bør kvinderne informeres om resultaterne, der peger på øget risiko for misdannelser i det første trimester ved lithiumbehandling - samt øget risiko for tilbagefald ved behandlingsophør.

"En vigtig klinisk overvejelse hos nogle patienter [som vælger at stoppe behandlingen] vil være at genoptage behandlingen efter det første trimester eller lige efter fødslen", skriver forfatterne.


Redaktør