Lithium og quetiapin i seks måneder er lige effektive ved bipolar lidelse

​Quetiapin er lige så effektivt som lithium til behandling af bipolar affektiv sindslidelse, i hvert fald i behandlingens første seks måneder. Det er hovedkonklusionen på den første pragmatiske randomiserede undersøgelse, der sammenlignede lithium og et andengenerations antipsykotikum.​

​Resultaterne blev publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.​

Ifølge førsteforfatteren Andrew Nierenberg, fra Massachusetts General Hospital, i Boston, USA, og kollegaer fra 11 centre, er lithium det klassiske præparat til behandling af bipolar lidelse, men antipsykotika og især quetiapin er i løbet af de sidste ti år blevet den hyppigst anvendte behandling i USA.

Forskerne rekrutterede 482 patienter med bipolar lidelse – både type I (68% af alle) og type II. Ingen havde hidtil været behandlet med tilstrækkelige doser lithium eller quetiapin.

Patienterne blev randomiseret til enten lithium (plasma koncentration: 0,5-0,6 mmol/l) eller quetiapin (gennemsnitlig daglig dosis: 345 mg).

Derudover modtog patienterne individualiseret adjuverende behandling, herunder andre præparater – dog ikke andengenerations antipsykotika i lithium-gruppen og hverken lithium eller andengenerations antipsykotika i antipsykotika-gruppen.

Efter seks måneders behandling var der ingen forskelle i Clinical Global Impressions (CGI)-Efficacy Index, som er en tilpasning af CGI-Bipolar Version.

Forskerne fandt heller ikke nogen signifikante forskelle på det andet primære effektmål, som var antallet af kliniske ændringer i den adjuverende behandling.

Der var ingen statistisk signifikant forskel på andelen af patienter, der forblev i monoterapi i hele behandlingsperioden grupperne imellem (24% i lithium-gruppen og 27% i quetiapin-gruppen).

Derudover fandt forskerne heller ingen forskelle på de sekundære effektmål, som inkluderede sværhedsgrad af symptomer, kardiovaskulær risiko, funktionsniveau, livskvalitet og selvmordstanker eller -adfærd.

Forskerne undersøgte også, om der var variabler, der kunne indikere bedre behandlingseffekt. De inkluderede bipolar I vs. bipolar II, selvmordsrisiko og symptomsværhedsgrad. Den eneste signifikante prædiktor var maniske symptomer – jo sværere de var, jo bedre klarede quetiapin sig i forhold til lithium.

I forhold til antallet af justeringer i den adjuverende behandling var lithium bedre end quetiapin hos de patienter, der havde angst ved behandlingsstart.

I forhold til bivirkninger var lithium mere skånsom end quetiapin både i forhold til hyppighed, intensitet og påvirkning af funktionsniveauet.

Forfatterne peger på, at på grund af de sene metaboliske bivirkninger, bør man foretage studier, der er længere end seks måneder, for at afgøre om lithium også er mere skånsom ved langtidsbehandling.

Forskerne konkluderer, at klinikere og patienter kan tage deres beslutning vedrørende valg af behandling ud fra bivirkningsprofilen, baseline angst eller ud fra, hvorvidt der er en overvægt af hypomane symptomer, blandt andre faktorer.


Redaktør