​​

Lithium under graviditeten er ikke associeret med påvirkning af barnets intelligens

​Testning af børn op til 14-årsal​deren viser, at behandling med lithium ingen negativ påvirkning har på intelligensen, ifølge den største prospektive undersøgelse om emnet.

​Konklusionen er fra en artikel publiceret i Bipolar Disorders

Ifølge førsteforfatteren Eline Poels, fra Erasmus University Medical Center i Rotterdam, er lithium den mest effektive behandling ved bipolar lidelse og ordineres ofte til kvinder i den fertile alder. 

"[Behandlingen] kan fortsætte under graviditet […idet] den reducerer risikoen for tilbagefald under graviditeten og efter fødslen", skriver hun. 

Men lithium passerer frit over placentaen til barnet, fortsætter forfatteren. "Serumniveauet hos barnet er det samme som hos moren". 

Hun tilføjer, at den tidligere eksisterende litteratur vedrørende lithiums påvirkning af barnets neuropsykologiske udvikling har sparsomme og modstridende resultater. 

I nuværende undersøgelse, den største prospektive over emnet, rekrutterede forskerne 56 børn, som havde været eksponeret for lithium før fødslen, og 43 børn, som ikke havde været eksponeret for lithium. 

Alle mødre var kendt med bipolar lidelse type I eller II eller havde i perioden efter fødslen haft en mani eller en affektiv psykose. 

Ved den neuropsykologiske testning var børnene i gennemsnit 9 år gamle (lithium-gruppen) og 11 år gamle (kontrolgruppen). 

Blandt dem, der havde været eksponeret for lithium var stort set alle (n = 48) eksponeret under hele graviditeten. Lithium koncentrationen var i gennemsnit 0,53 mmol/L. 

Efter at forskerne tog højde for andre mulige påvirkninger af barnets udvikling, såsom morens forbrug af alkohol eller tobak under graviditeten, morens uddannelsesniveau samt forældrenes intelligens, fandt de ingen signifikante forskelle på børnenes overordnede testresultater eller intelligenskvotient (IQ). 

Der var heller ikke nogen associationer mellem morens lithiumniveau i blodet og barnets neuropsykologiske funktion. 

Derudover vurderede forskerne, at resultaterne i begge grupper svarer til resultaterne i baggrundsbefolkningen. 

"Vi fandt ingen evidens for en signifikant påvirkning af den neuropsykologiske funktion hos børn mellem 6 og 14 år, som har været eksponeret for lithium før fødslen", konkluderer forskerne.


Redaktør