Lithiumkoncentration forekommer stabil omkring fødsel

​Den hidtil største dataindsamling vedrørende lithiumbehandling af gravide kvinder i perioden omkring fødslen viser stabile koncentrationsværdier. Der er ingen associationer mellem koncentration og risiko for komplikationer hos barnet. 

​Konklusionerne er fra en artikel baseret på retrospektive data publiceret i Bipolar Disorders

Ifølge Nina Molenaar, fra Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, findes der forskellige anbefalinger vedrørende lithiumbehandling af gravide kvinder, og flere retningslinjer anbefaler at man pauserer behandlingen eller reducerer doseringen op til fødslen.

"Rationalet for dette er, at lithiumkoncentrationen kan stige på grund af en reduktion i lithiumudskillelse og på grund af det vaskulære volumen efter fødslen", skriver forskeren. Derudover, tilføjer hun, har en tidligere undersøgelse fundet en association mellem lithiumkoncentration hos moderen og neonatale komplikationer.''

I studiet indsamlede forskerne data vedrørende 100 graviditeter blandt 78 kvinder, som blev henvist til to specialiserede centre i Holland. De fleste kvinder (87%) havde en bipolar lidelse, mens de andre havde enten skizoaffektiv lidelse, depression eller borderline personlighedstræk. Gennemsnitlig alder ved fødsel var 35 år.

Alle var i lithiumbehandling. Kliniske retningslinjer i de 2 centre anbefaler, at alle børn, der er eksponeret for lithium før fødslen, forbliver indlagt i 5 dage med henblik på observation.

Den gennemsnitlige lithiumdosis i ugen før fødslen var 1.071 mg lithiumkarbonat dagligt, mens den gennemsnitlige dosis i ugen efter fødslen var 1.016 mg dagligt. Den gennemsnitlige lithiumkoncentration i blodet var 0,73 mmol/L henholdsvis 0,70 mmol/L.

"Vores data viser, at lithium plasma niveauer ikke stiger efter fødslen", skriver forskerne.

Cirka halvdelen af børnene havde en komplikation, hovedsageligt lettere og kortvarigt (især neurologiske og respiratoriske). Kun et enkelt barn havde kardiovaskulære komplikationer (bradikardi).

Forskerne fandt dog ingen statistisk signifikante associationer mellem lithiumkoncentration i barnet og risiko for komplikationer.

Den høje forekomst af neonatale komplikationer (48%) bør ifølge forskerne ses i lyset af den øgede opmærksomhed på grund af lithiumbehandlingen. "En række milde komplikationer […] kunne ellers have gået ubemærket hen".

"Vi anbefaler ikke at reducere dosis eller pausere lithiumbehandlingen før fødslen, når lithium er anvendt indenfor det terapeutiske interval, medmindre der er et specielt behov for det, såsom svær dehydrering eller nyresvigt", konkluderer de.

"En stabil dosering kan forebygge subterapeutiske lithiumniveauer, hvilket er særlig vigtigt efter fødslen, hvor risikoen for recidiv [af depression eller mani] er højest".


Redaktør