Lithiumkoncentration i hjernen associeres med remission ved bipolar depression

​Lithiumkoncentrationen i hjernen, men ikke i blodet, er associeret med remission fra depression, hos patienter med bipolar affektiv lidelse. Konklusionen stammer fra et studie, der målte lithiumkoncentratio​nen i hjernevævet ved hjælp af billeddannende teknik. 

Resultaterne blev publiceret i Acta Psychiatrica Scandinavica.

Førsteforfatteren Rodrigo Machado-Vieira, fra University of Sao Paulo, i Brasilien, og kollegaer målte lithiumkoncentrationen i hjernen ved hjælp af magnetisk resonans (MR) skanning, koblet med spektroskopi, hvilket tillader måling af lithiumkoncentrationen i patienternes hjernevæv. 

Ifølge forfatteren anvendte tidligere studier, der vurderede lithiumkoncentrationen i hjernen, mindre potent udstyr. Den nuværende undersøgelse anvendte en MR-skanner med 3 tesla.

I studiet blev der rekrutteret 23 patienter med bipolar depression – 10 med bipolar lidelse type I og 13 med bipolar lidelse type II.

De blev alle sat i lithium behandling (450-900 mg dagligt; gennemsnitlig koncentration: 0,49 mmol/L). Patienterne med bipolar lidelse type I kunne derudover også behandles med et antipsykotikum eller et andet stemningsstabiliserende præparat.

Forskerne målte lithiumkoncentrationen i blodet (efter 7 dage, 14 dage og seks uger) og i hjernen (efter seks uger).

Efter seks ugers behandling havde 15 af patienterne remitteret (målt med Hamilton depressionsskala).

Hos de remitterede patienter fandt forskerne en signifikant association mellem koncentrationen af lithium i blodet og i hjernen (p = 0,004), men ikke hos de patienter, der ikke remitterede.

Derudover fandt forskerne, at koncentrationen i blodet ikke var associeret med kliniske effektmål.

Forskerne fandt også, at koncentrationen i hjernen var associeret med alderen; yngre patienter havde højere koncentration end ældre patienter. Koncentrationen i blodet var ikke associeret med alderen.

Ifølge forfatterne peger resultaterne på, at lithium ikke bliver transporteret til hjernen hos de patienter, der ikke remitterer. "Dette kan muligvis forklare resistens overfor lithiumbehandling hos nogle bipolare patienter", skriver de.

Redaktør