​​​

Livslang antipsykotisk behandling er ikke nødvendig for alle patienter med skizofreni

Det er ikke alle patienter med skizofreni, der bør være i livslang antipsykotisk behandling. Patienterne uden langvarig antipsykotisk behandling havde en bedre profil af risikofaktorer og flere velfungerende perioder end dem, der fik langvarig antipsykotisk behandling.

Konklusionerne er fra et prospektivt, longitudinelt studie, der fulgte 70 patienter i 20 år.​​

Resultaterne blev publiceret i Psychological Medicine.

Ifølge førsteforfatteren Martin Harrow, fra University of Illinois, i Chicago, er studiets resultater de første systematiske longitudinelle data om emnet. ​

I studiet blev 61 patienter med skizofreni og ni med skizoaffektiv sindslidelse fulgt prospektivt i 20 år. Patienternes symptomer, funktionsniveau, kognition og behandling blev vurderet seks gange i løbet af perioden.​​

Ved hver vurdering var 30 til 40% af patienterne ikke i antipsykotisk behandling.

Flere patienter uden livslang antipsykotisk behandling havde velfungerende perioder: 87% havde mindst to recovery-perioder, mens kun 17% af dem i livslang behandling overhovedet oplevede en recovery-periode.​

Patienterne uden livslang behandling var signifikant mindre tilbøjelige til at være psykotiske og de havde ikke flere tilbagefaldsepisoder.​​

Ifølge forfatterne havde de patienter, der ikke fik livslang antipsykotika, bedre ressourcer til at klare sig. De havde bedre prognostiske faktorer, de var bedre fungerende præmorbidt, de var mindre sårbare overfor angst og de havde bedre kognitive funktioner.​

”De havde en mere favorabel risikofaktorprofil og bedre beskyttende faktorer”, konkluderer forfatt​​erne.

Redaktør