Livsstilsinterventioner har begrænset klinisk værdi hos patienter med sværere psykiske sygdomme

​Interventioner der fokuserer på kost og fysisk aktivitet, er associeret med en reduktion i body mass indeks (BMI) på kun 0,63 kg/m2. Effekten er også tidsmæssigt begrænset, idet den aftager efter interventionen er overstået. 

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Psychotherapy and Psychosomatics.

Ifølge førsteforfatteren Helene Speyer, fra Psykiatrisk Center København, er sværere psykiske sygdomme, såsom skizofreni og bipolar affektiv lidelse, forbundet med lavere forventet levetid, som følge af somatiske sygdomme associeret med overvægt og andre kardiovaskulære risikofaktorer.

"Nylige metaanalyser har fundet gavnlig virkning af livsstilsinterventioner hos mennesker med sværere psykiske lidelser, og har anbefalet deres implementering med henblik på at behandle overvægt og reducere den øgede mortalitet", skriver forfatteren. "Men evidensen der støtter disse anbefalinger er uklar".

I nuværende metaanalyse, som er den største hidtil, identificerede forfatterne 41 randomiserede undersøgelser med i alt 4.267 deltagere.

De fleste (73%) var diagnosticeret med skizofreni, mens de øvrige deltagere havde bipolar affektiv lidelse (20%) og unipolar depression. Deres initiale gennemsnitlige BMI var omkring 32 kg/m2.

Varigheden af livsstilsinterventionen varierede fra 8 til 52 uger (gennemsnit: 22 uger). Opfølgningsperioden varierede fra 8 til 84 uger. Alle undersøgelser sammenlignede en livsstilsintervention med en kontrolgruppe.

Forskerne fandt at deltagerne i gruppen, som modtog livsstilsinterventionen, havde en gennemsnitlig reduktion i BMI på 0,63 kg/m2 i forhold til dem, der var i kontrolgruppen. "Dette er en statistisk signifikant, men klinisk ubetydelig virkning", skriver de.

De fandt også, at denne forskel mistede sin statistiske signifikans i opfølgningsperioden.

Ifølge forskerne peger de samlede data fra litteraturen på, at disse interventioner har begrænset klinisk relevans.

"Fremtidig forskning kunne undersøge interventioner målrettet andre årsager til usund livsstil, såsom ensomhed og lav socioøkonomisk status", skriver de.


Redaktør