​​​

Livstilsintervention fører til vægttab hos kroniske patienter

Et livstilsprogram målrettet patienter med svære kroniske psykiske lidelser fører til vedvarende vægttab, ifølge en stor randomiseret undersøgelse.

Resultaterne blev publiceret i New England Journal of Medicine.​

Ifølge førsteforfatteren Gail Daumit, fra Johns Hopkins University, i Baltimore, USA, er hjertekarsygdomme den primære dødsårsag hos patienter med skizofreni, bipolar affektiv lidelse og depression. ​​

”Samtidig er prævalensen af fedme i denne sårbare gruppe meget høj, næsten dobbelt så høj som i den øvrige befolkning”, skriver hun.​

Hun påpeger dog, at disse patienter som regel er udelukket fra kliniske undersøgelser, der vurderer livstilsinterventioner for vægttab.​​

”[Disse patienter] har tit nedsættelser i eksekutive funktioner og hukommelse, samt psykiatriske restsymptomer, der forhindrer indlæring og ibrugtagning af nye adfærdsteknikker”, skriver forfatteren.​​

I studiet blev der rekrutteret 291 patienter med skizofreni (ca. 60%), bipolar sygdom (ca. 20%) og depression (ca. 10%) fra ti centre. Alle patienterne var tilknyttet et ambulant behandlingsprogram.​

Patienterne havde et gennemsnitligt body mass index (BMI) på 36.

De blev randomiseret til enten et livsstilsprogram eller en kontrolgruppe (hvor de fik undervisning om sundhedsrelaterede emner, dog ikke om vægttab).​​

Interventionen var baseret på gængse kognitive og adfærdsmæssige teknikker, der anvendes i livsstilsinterventioner. Den bestod af gruppesamtaler om vægttab, individuelle samtaler om vægttab samt fysisk træning i grupper.​​

Programmets indhold blev tilpasset patienternes kognitive funktioner. For eksempel var gruppesamtaler om vægttab baseret på skriftligt materiale på et sprog, hvis sværhedsniveau svarede til 5. til 8. folkeskoleklasses niveau.​

Efter 18 måneder, havde 37,8% af patienterne i interventionsgruppen tabt mindst 5% af deres vægt, signifikant mere end de 22,7% i kontrolgruppen. Vægtforskellen på 3,2 kg mellem grupperne var også signifikant.​​

Forfatterne observerer, at modsat resultaterne fra undersøgelser i den øvrige befolkning, hvor interventionens effekt sker hurtigt men aftager med tiden, skete vægttabet gradvist i løbet af de 18 måneder.​​

De konkluderer, at resultaterne peger på, at interventionen kan implementeres i ambulante behandlingstilbud til patienter med kroniske psykiske lidelser.

Redaktør