Lurasidon er effektivt mod bipolar depression

Lurasidon, et nyt antipsykotisk præparat, kan bruges til behandling af bipolar depression, både som monoterapi og som adjuverende behandling til lithium. Præparatet har en gunstig bivirkningsprofil.

​​​

Konklusionen er fra to randomiserede undersøgelser, der blev offentliggjort samtidigt i American Journal of Psychiatry. Begge studier var placebokontrollerede og dobbeltblindede.​​​

I det ene studie rekrutterede Antony Loebel, fra Sunovion Pharmaceuticals – præparatets fabrikant og studiernes sponsor – og kollegaer 348 deprimerede patienter med bipolar lidelse (type I). Patienterne var i forvejen i behandling med lithium eller valproat.​​​

De blev randomiseret til enten placebo eller lurasidon (20 – 120 mg dagligt), og de fik fortsat lithium eller valproat. ​

Allerede efter to uger, og op til den planlagte seks ugers behandlingsperiode, var patienterne i lurasidon-gruppen mindre deprimerede i forhold til dem, der fik placebo. ​​

Effekten blev målt ved hjælp af Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) – lurasidon behandlingen havde et fald på 17,1 point på MADRS vs. 13,5 i kontrolgruppen (effekt size: 0,34). ​​

I perioden oplevede 50% af patienterne i lurasidon-gruppen fuld remission, mod 35% i placebogruppen. Analyserne viste, at man skal behandle 7 patienter (number needed to treat) for at opnå en ekstra remission.​

Der var ingen signifikant forskel, grupperne imellem, på de fleste bivirkningsrater: vægtændring, seponering på grund af bivirkninger, switch til mani, selvmordstanker og parakliniske parametre. Ekstrapyramidale bivirkninger indtraf dog oftest i lurasidon-gruppen (15,3% vs .9,8%).​​

I det andet studie vurderede forskerne effekten af monoterapi med lurasidon hos bipolare patienter med depression. Uanset om dosis var lav (20-60 mg dagligt) eller høj (80-120 mg dagligt) var lurasidon mere effektivt end placebo (effekt size: 0,51; number needed to treat: 5).

Redaktør