Mænd og kvinder med ADHD har forskellige risici for komorbiditet

​Kvinder med ADHD har en signifikant højere risiko end mænd med ADHD, for samtidig at have depression, angst, bipolar affektiv lidelse eller personlighedsforstyrrelse. Mænd med ADHD har højere risiko for skizofreni og alkohol- eller stofmisbrug.

Konklusionerne stammer fra den største befolkningsbaserede undersøgelse om emnet.

 

Resultaterne blev publiceret i Acta Psychiatrica Scandinavica.

 

Ifølge førsteforfatteren Berit Solberg fra Universitetet i Bergen, Norge, er komorbiditet med andre psykiatriske lidelser blandt voksne med ADHD nærmest reglen snarere end undtagelsen.

 

"Men undersøgelser vedrørende kønsforskelle ved denne komorbiditet har vist modstridende resultater", skriver hun.

 

Forfatterne identificerede ved hjælp af norske registre 40.103 voksne med ADHD (44% kvinder) og 1,7 mio. personer uden ADHD.

 

Generelt fandt forskerne, at både mænd og kvinder med ADHD havde en 4 til 9 gange højere risiko for at have angst, depression, bipolar lidelse, personlighedsforstyrrelse, skizofreni og alkohol- og stofmisbrug i forhold til voksne uden ADHD.

 

Risikoen for komorbiditet var højere for kvinderne end for mænd for alle lidelser, bortset fra skizofreni og alkohol- og stofmisbrug.

 

Blandt kvinderne fandtes de største forskelle i risici ved henholdsvis depression (32% blandt kvinder med ADHD vs. 8% blandt kvinder uden ADHD, prævalens forskel på 24) og angst (29% vs. 7%, prævalensforskel på 22).

 

Blandt mændene fandtes den største forskel i risiko ved alkohol- og stofmisbrug (27% hhv. 4%, prævalensforskel på 23).

 

Ifølge forfatterne bør klinikere være opmærksomme på disse forskelle, således at de bedre kan identificere og tilbyde tidlig behandling, såfremt diagnosen stilles.


Redaktør