Mælkesyrebakterier påvirker stressreceptorer i hjernen

​Probiotika (mælkesyrebakterier) påvirker stressrelaterede receptorer i hjernen samt stresshormonniveauet i blodet på en gunstig måde – i hvert fald hos mus. "Nogle bakterier kan måske have en gavnlig virkning på behandlingen af depression og angst", skriver forfatterne.

​​​

Dette fremgår af en artikel publiceret i "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Initialt vurderede førsteforfatteren Javier Bravo, fra University of Cork, i Cork, Irland, og kollegaer effekten af behandling med Lactobacillus rhamnosus på musenes adfærd.

I forhold til mus, som ikke fik bakterierne, havde musene, som fik en kost med mælkebakterier i 28 dage, mindre stress-, angst- og depressionsrelateret adfærd (målt ved validerede tests).

Forfatterne vurderede derefter ekspressionen (aktiviteten) af GABA-receptorer i musenes hjerner. Ifølge dem er signalstoffet GABA associeret med både depression og angst. "Og disse to sygdomme forekommer tit i forbindelse med tarmsymptomer", skriver forfatterne.

Blandt de mus der fik probiotika fandt de en højere ekspression af en undergruppe af GABA-receptorer, som normalt er nedsat ved depression; og lavere ekspression af en anden undergruppe, som normalt er øget ved angst og stresstilstande.

De mus, der fik probiotika, havde endvidere lavere blodkoncentration af corticosteron, et stress relateret hormon i mus.

Til sidste vurderede forskerne i et andet eksperiment associationen mellem tarmen og hjernen, ved kirurgisk at overskære en nervebane (vagotomi), der forbinder de to organer.

De fandt, at vagotomien forhindrede påvirkningen af probiotika på både adfærd og aktivitet på GABA-receptorerne. Dette viser, ifølge dem, at nervus vagus er en vigtig forbindelse mellem hjernen og bakterierne i tarmen.

"Det er fristende at spekulere på, om de ændringer, der blev induceret af Lactobacillus kunne være gavnlige ved stressende situationer", skriver forskerne.

"Vores studier giver os den fascinerede mulighed for udvikling af mikroorganismebaserede strategier til adjuverende behandling af stressrelaterede psykiatriske forstyrrelser", konkluderer de.

Redaktør