​​​​

Medicin og kognitiv terapi er bedre en kognitiv terapi alene ved PTSD

Behandling med paroxetin sammen med traumefokuseret kognitiv terapi er bedre end kognitiv terapi alene til behandling af posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Konklusionen stammer fra den første randomiserede undersøgelse, der vurderede effekten af begge behandlinger i kombination.

Undersøgelsen blev publiceret i American Journal of Psychiatry.​​

Ifølge Franklin Schneier, fra New York State Psychiatric Institute, er traumafokuseret kognitiv terapi, sammen med medicin, aldrig blevet vurderet til PTSD under kontrollerede vilkår.​​

I studiet blev der rekrutteret 37 voksne, som havde været udsat for traumatiske hændelser i forbindelse med terrorangrebet mod World Trade Center i New York, i 2001.​

Patienterne blev randomiseret i et dobbeltblindet design til enten placebo eller paroxetin (12,5 mg dagligt, stigende til op mod 50 mg dagligt). Alle fik endvidere ti sessioner af traumafokuseret kognitiv terapi (prolonged exposure therapy).​

PTSD-symptomerne blev vurderet ved en valideret skala, Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS).​

Efter 10 uger var der en signifikant bedring på CAPS i begge grupper, men bedringen i paroxetingruppen (fald fra 72,6 til 21,5) var signifikant større end i kontrolgruppen (fald fra 65,4 til 35,6).​

Der var signifikant flere patienter i remission (CAPS ≤ 20) i paroxetingruppen end i kontrolgruppen (42,1% vs. 16,7%; odds ratio: 12,6; CI: 1,23-129; p = 0,03).  

Resultaterne betyder, at det er nok at behandle tre patienter med kombinationsterapi for at opnå en ekstra remission i forhold til kognitiv terapi alene (NNT = 3).​​​

”Resultaterne er den hidtil stærkeste evidens for, at kognitiv terapi i kombination med medicin mod PTSD er mere effektivt end kognitiv terapi alene”, konkluderer forfatterne.  ​​

De observerer dog, at der er et stort konfidensinterval omkring odds ratio, hvilket er forbundet med en vis usikkerhed, og at større undersøgelser bør gennemføres. De vurderer også, at længere undersøgelser vil kunne belyse, om effekten aftager med tiden.

Redaktør