​​​

Melatonin lindrer søvnproblemer hos børn med udviklingsforstyrrelser

Behandlingen med melatonin lindrer søvnproblemer hos børn med autisme eller andre udviklingsforstyrrelser, men den kliniske effekt er begrænset.

Konklusionen stammer fra den første randomiserede, placebokontrollerede og dobbeltblindede undersøgelse om emnet med en tilstrækkelig lang varighed – tre måneder.​

Resultaterne blev publiceret i BMJ (British Medical Journal).​

Ifølge forfatteren Paul Gringas, fra King’s College London, Storbritannien, anvendes melatonin ofte til børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, på trods af den begrænsede evidens. Endvidere ordineres melatonin med stor dosisvariation.​​

I studiet blev der fra 19 centre rekrutteret 146 børn med en udviklingsforstyrrelse. De var mellem tre og 16 år gamle.​​

Alle led af søvnforstyrrelser, der blev defineret som sammenhængende søvn på mindre end seks timer og/eller mere end en time til at falde i søvn.​

Børnene blev randomiseret til enten melatonin (hurtigt virkende) eller placebo 45 minutter før sengetid. Den initiale dosis melatonin var 0,5 mg, og doseringen kunne øges afhængigt af den terapeutiske respons.​​​

Efter 12 ugers behandling havde børnene i melatoningruppen en signifikant længere søvn i forhold til kontrolgruppen. Ifølge søvnregistreringsskemaer sov de 22 minutter længere, og ifølge bevægelsesregistrering (med aktigrafi) sov de 13 minutter længere.​

Børnene i melatoningruppen faldt hurtigere i søvn både ifølge søvnregistreringsskemaer (38 minutter) og bevægelsesregistrering (45 minutter).​

På den anden side vågnede børnene i melatoningruppen 30 minutter tidligere.​

Ni børn i melatoningruppen (18%) fik den samme dosis (0,5 mg) i de 12 uger, mens 19 børn (38%) kom op på den maksimale dosis på 12 mg. I kontrolgruppen, fik 83% af børnene den ”maksimale placebodosis”.​

”Resultaterne [...] støtter brug af melatonin mod søvnforstyrrelser hos børn med udviklingsforstyrrelser”, skriver Alexander Lerchl, fra Jacobs University Bremen, i Tyskland i en ledsagende leder.

Redaktør